Rok za oddajo zahtevka “Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19” se izteče 30. 6. 2020.

Agencija poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so imeli zakol, izvoz ali odpremo goveda v obdobju od 16. aprila 2020 do 31. maja 2020 in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19, da pravočasno oddajo zahtevek.

Upravičenci lahko zahtevke oddajo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom “izredni začasni ukrepi” ali elektronsko na e-naslov: [email protected] s skeniranim podpisom.

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja