Objavljen razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v občini Podčetrtek

Foto: pixabay.com

Na Občini podčetrtek so v preteklih dneh objavili razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine. Gre za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oziroma sproščena ali na novo pridobljena.

Občina bo oblikovala dve ločeni prednostni listi:
– lista A bo oblikovana za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju: Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine;
– lista B bo oblikovana za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika zavezanci za plačilo varščine.

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo osebno na sedežu Občine Podčetrtek do vključno 20. 05. 2020, vsak delovnik od 8.00 do 14.00 ure ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek – s pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja«.

Vse informacije lahko dobite na sedežu razpisnika, telefonska številka (03) 81 82 780 ali 041 399 516 (kontaktna oseba Katja Mlaker) oz. po elektronski pošti: [email protected].

M.I.