Jan Macarol Vrabec: “V primeru NVO-jev gre po mojem za organizacije s politično družbeno agendo, ki svoje dobičke polnijo v žepe posvečenih z znanimi finančnimi malverzacijami”

Foto: Zajem zaslona YouTube

Zadnjih nekaj dni domnevne nevladne organizacije še bolj burijo duhove, saj je v javnost prišla še ena zgodba, ki kaže kako se le te financirajo na lahek način z davkoplačevalskim denarjem. Razpis, ki ga je pripravilo ministrstvo Sanje Ajanović Hovnik je namreč pokazal, da, če si na pravi strani politike z lahkoto prejmeš večjo količino davkoplačevalskega denarja. Ministrica se je namreč ujela v začaran krok, ki kaže, da so tudi z njo povezane osebe prišle do zajetnega kupčka denarja, v izkanju izgovorov pa je celo priznala, da ni bilo težko na javnem razpisu priti do davkoplačevalskega denarja.

Že, ko so se v volilno kampanjo vključevali razni NVO-ji na čelu z Inštitutom 8. marec, so mnogi opozarjali, da gre dejansko za vladne in ne nevladne organizacije. Tudi NVO-ji na Metelkovi so prejemniki zajetnega kupčka davkoplačevalskega denarja in to z enim in edinim ciljem, ščititi politiko tranzicijske levice. Da gre denar, ki ga država nameni tem organizacijam po zelo čudni poti opozarja tudi Jan Macarol Vrabec.

V odzivu na zadnje dogodke okoli podeljevanja davkoplačevalskega denarja s strani ministrstva Sanej Ajanović Hovnik je Jan Macarol Vrabec zapisal: “Zanima me, ali obstaja seznam NVO ter njihovi prihodki po letih na podlagi razpisov. Potrebujemo pregledno tabelo s temi podatki za zadnjih 10 let. Poleg tega bi radi videli tudi njihove bilance. Posebej bi bilo zanimivo analizirati postavke, kot so “potni stroški”, “dnevnice” in plače, honorarji. Predvidevam, da materialnih stroškov skoraj ni, z izjemo stroškov za potovanja, mobitele, reprezentanco. Osebno menim, da se, ker gre za neprofitne organizacije – s politično družbeno agendo, večji del dobička prelije v žepe tistih, ki so posvečeni z znanimi finančnimi malverzacijami.”

Pri tem je potrebno še podariti, da že sami podatki ERAR-ja pokažejo o kakšnik vsotah davkoplačevalskega denarja govorimo, ko gre za NVO-je. Nekateri zneski, so navadnim državljanom celo nepredstavljivi.

Vir: X