Janez Janša danes o demografskem skladu s predstavniki ESS in ZDUS

Foto: Demokracija

Ljubljana 5. avgust 2020 – Zakon o nacionalnem demografskem skladu bo danes tema pogovora med člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in Janezom Janšo ter vodstvom Zveze društva upokojencev Slovenije (ZDUS) in premierjem.

Premier bo tako deležnikom predstavil predlog zakona, ki ga je vlada obravnavala 23. septembra in s katerim želijo doseči koncentracijo državnih naložb in upravljanje na enem mestu. S predlogom zakona o demografskem skladu želi vlada doseči, da se bo del prihodkov namenil za sofinanciranje pokojnin danes in v prihodnje.

Cilji demografskega sklada so poenostavitev struktur upravljanja z državnim premoženjem in nenazadnje jasnejša opredelitev namena in meril upravljanja z državnim premoženjem. Predlog predvideva, da bi država na enem mestu skoncentrirala vse državne naložbe kot so ZPIZ, Zavarovalnica Triglav, Dars, 2TDK, operaterje prenosnega in distribucijskega energijskega omrežja.

S sprejetjem zakona, bi država poskrbela za preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki bi postal Nacionalni demografski sklad, k kateremu bi država pripojila še naložbe Kapitalske družbe – tudi Modro zavarovalnico, Družbe za svetovanje in upravljanje, ter Družbe za upravljanje bank.

M.I.