Danes, dne 19. 7. 2018 do 14. ure je moral zmagovalec predčasnih parlamentarnih volitev in prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju sporočiti ali bo sprejel mandat za sestavo nove vlade. Janez Janša je s pismom Boruta Pahorja seznanil, da v Državnem zboru zaenkrat ne obstaja potrebna večina za oblikovanje stabilne vlade Republike Slovenije za mandat 2018-2022.

V pismu je Janez Janša zapisal tudi, da obstaja možnost, da se v naslednjih tednih takšna večina kljub vsemu oblikuje. To stališče je predsednik Slovenske demokratske stranke zavzel na podlagi neformalne komunikacije, ki je potekala v zadnjih dneh med parlamentarnimi strankami. Po njegovih besedah je skupni imenovalec te komunikacije spoznanje, da si velika večina strank ne želi novih predčasnih volitev, ki bi bile že četrtič zapovrstjo. Janez Janša je v pismu predsednika države Boruta Pahorja seznanil tudi s tem, da je v komunikaciji z ostalimi parlamentarnimi strankami ugotovil, da obstaja določena pripravljenost za sodelovanje in preseganje razlik med nekaterimi programsko sicer različnimi strankami. Janez Janša je še zapisal, da je edini možni pristop za oblikovanje stabilne vlade sodelovanje še vsaj dveh koalicijskih partnerjev s Slovensko demokratsko stranko.

Iz pisma, ki ga je Janez Janša poslal predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju lahko razberemo, da se je pokazalo, da nekatere parlamentarne stranke vztrajajo pri obžalovanja vredni nedemokratični in nedržavotvorni drži zavračanja večinske volje volivcev in celo same kulture dialoga. Po njegovih besedah k temu stanju pomemben prispevek dodajajo neformalne interesne skupine, ki si prizadevajo za čim daljše obdobje brezvladja, čim večji nered v družbenih podsistemih in posledično seveda čim bolj šibko vlado. Te organizacije po mnenju Janeza Janše v neobvladljivi koaliciji velikega števila strank in šibki vladi vidijo garancijo za lastne koristi oziroma lažji dostop do davkoplačevalskih sredstev, deležev državnega premoženja preko obvladovanih DUTB in SDH in ohranitev svojih privilegijev ter monopolov. Te interesne skupine so lastnice večine osrednjih medijskih hiš ali pa imajo nanje zaradi kapitala in drugih povezav pomemben vpliv, v javnosti načrtno vzpodbujajo (ne)kulturno izključevanje, kar dodatno otežuje oblikovanje stabilne vlade, je še v pismu zapisal Janez Janša.

Po navedbah prvaka Slovenske demokratske stranke lahko pride do resnega oblikovanja stabilne vlade šele potem, ko bodo prej izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade. Zaradi vsega poprej navedenega je Janez Janša mnenja, da se bo proces oblikovanja vlade še po nepotrebnem zavlekel za nekaj časa. Za konec je Janez Janša predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prosil za podporo pobudi, ki je bila oblikovana na skupnem sestanku med Slovensko demokratsko stranko in Novo Slovenijo, da se volilni sitem čimprej deloma popravi tako, da bo omogočil volivcem odločilni vpliv na izvolitev njihovega poslanca.

 

M.I.