Javna razgrnitev OPPN-ja za območje poslovne cone v Šmarju pri Jelšah

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Od drugega aprila do šestega maja bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja poslovne cone v Šmarju pri Jelšah. Predmet OPPN-ja zajema gradnjo treh objektov za poslovne, trgovske in gostinske dejavnosti, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, ureditev zunanjih površin in gradnjo prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko da pisno ali v ustni obliki na javni razgrnitvi kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, na mestu javne obravnave kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali v pisni obliki na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, ali na elektronski naslov [email protected].

Dokument je dostopen TUKAJ, na sedežu občine je ogled dokumenta možen v času uradnih ur.

Javna obravnava bo v sredo, 17. aprila, ob 16. uri. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Šmarje pri Jelšah