Vlada Republike Slovenije je v sporočilu za javnost zapisala, da kandidate za prejem spominskega znaka “Za požrtvovalnost v boju proti COVID–19” lahko predlagajo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi, društva, nevladne in druge organizacije.

Predlog za podelitev spominskega znaka mora vsebovati:

– podatke o predlagatelju (ime in priimek oziroma naziv in sedež);

– podatke o kandidatu za spominski znak, in sicer:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov, datum in kraj rojstva;
  • za pravne osebe: naziv in sedež;

– naziv in naslov delodajalca, pri katerem je kandidat za spominski znak zaposlen, oziroma druge organizacije, v okviru katere je kandidat za spominski znak deloval pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;

– opis del in nalog, ki jih je kandidat za spominski znak opravljal, oziroma opis njegovega prispevka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19;

– utemeljitev predloga.

Spominski znak se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.

Rok za oddajo predlogov je torek, 23. junij 2020, do 12. ure.

Predlogi morajo do navedenega roka prispeti na elektronski naslov: [email protected]

Vir: Vlada RS