Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

V petek, 14.5.2021 je bil v Uradnem listu številka 74/2021 objavljen Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021. Vsebina javnega razpisa je dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več o storitvi si lahko preberete na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja