Predsednica preiskovalne komisije o otroški srčni kirurgiji Jelka Godec je na predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana naslovila dopis, v katerem opozarja na obstoj izločitvenega razloga, na podlagi katerega Jani Möderndorfer ne bi smel več sodelovati v omenjeni preiskovalni komisiji.

Kot izpostavlja predsednica komisije v dopisu je na 10. seji dne 3. 10. 2019 priča v izpovedi navedla, da je bil poslanec Jani Möderndorfer, ki je sicer nadomestni član v preiskovalni komisiji, član Sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Po seji je predsednica komisije na podlagi 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi v dokumentaciji preiskovalne komisije kot tudi v dokumentih, ki so javno dostopni, preverila, ali navedbe priče, ki je bila opozorjena na dolžnost izpovedati po resnici, držijo. Poslanec Möderndorfer se namreč na navajanje priče ni odzval, čeprav je bil med zaslišanjem priče na seji navzoč.

Iz vse pregledane dokumentacije izhaja, da je bil Jani Möderndorfer več let (vsaj 2009, 2010 in 2011) eden izmed 11 članov Sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljevanju: UKC Ljubljana).

Tretji člen Zakona o parlamentarni preiskavi določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec »če je bil sam odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava.«.
Svet UKC Ljubljana je po 29. členu Zakona o zavodih organ upravljanja, kar je navedeno tudi v priloženih letnih poročilih UKC Ljubljana. UKC Ljubljana pa je pravna oseba, katere dejavnost preiskovalna komisija preiskuje, kar nedvoumno izhaja iz samega predmeta parlamentarne preiskave, ki je bil določen z aktom o odreditvi parlamentarne preiskave. V omenjenem aktu je tudi navedeno, da preiskovalna komisija preiskuje obdobje od 1. januarja 2007 do datuma odreditve parlamentarne preiskave, kar pomeni, da obdobje, ko je bil namestnik članice preiskovalne komisije Jani Möderndorfer član Sveta UKC Ljubljana, to je v letih 2009, 2010, 2011, sodi v čas, na katerega se preiskava nanaša.

Poleg tega je treba v obzir vzeti dejstvo, da sodelovanje člana ali namestnika člana preiskovalne komisije, ki je sodeloval v Svetu KC Ljubljana v času, na katerega se nanaša preiskava, pomeni razlog za utemeljen dvom o poslančevi nepristranskosti.

Ker so okoliščine iz prvega odstavka 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi  postale znane na 10. seji Preiskovalne komisije dne 3. 10. 2019 je poslanka Jelka Godec v dopisu mag. Židanu ugotovila, da bi moral poslanec Jani Möderndorfer takoj prenehati z delom v preiskovalni komisiji. Predsednica komisije je v svojem dopisu še zapisala, da skladno z drugim odstavkom 3. člena ZPPre Državnemu zboru predlaga, da vpogleda v relevantno dokumentacijo in poslanca Janija Möderndorferja razreši iz preiskovalne komisije.

Predsednica komisije Jelka Godec je v dopisu izrazila tudi obžalovanje, da  poslanec Jani Möderndorfer na to dejstvo – članstvo v Svetu UKC Ljubljana – Državnega zbora ni opozoril že v fazi pred imenovanjem preiskovalne komisije.

Prvotno objavljeno na sds.si .