Jelka Godec od vlade želi podatek koliko zdravstvenih storitev je odpadlo zaradi zmede okoli dneva solidarnosti 14. avgusta

Foto: SDS

Vlada Roberta Goloba je z razglasitvijo 14. avgusta kot dneva solidarnosti in prostega dneva naredila pravo zmedo tudi na področju zdravstenih storitev. Tako so nekatere ustanove kljub prostemu dnevu sporočile, da bodo obseg dela izvajali nemoteno, druge pa so svoje delo opravljale v obsegu prazničnih dni. Tako je denimo Splošna bolnišnica Celje paciente obveščala, da bodo obseg storitev prilagodili prezničnemu dnevu, FIDES pa je na drugi strani zdravstvene ustanove pozval, da solidarnost pokažejo z neokrnjenim izvajanjem storitev.

Zaradi vse te zmede je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec na predsednika vlade, ki opravlja tudi delo ministra za zdravje dr. Roberta Goloba naslovila pisno poslansko vprašanje vezano na število odpadlih storitev dne 14. avgusta 2023.

Celotno poslansko prašanje lahko preberete v nadaljevanju:

V sredo, 9. avgusta 2023, je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, na podlagi katere je bil ponedeljek, 14. avgusta 2023, dela prost dan.

V zmedeni in nekoordinirani komunikaciji vlade – kot predsednik vlade ste sporočili, da uvajate dan solidarnosti, čeprav te pristojnosti sploh nimate in lahko, če že, to stori zgolj državni zbor – so javni zdravstveni zavodi in koncesionarji reagirali različno. Nekateri so sporočili, da bodo kljub dela prostemu dnevu delali kot običajno in pacientov ne bodo prenaročali; nekateri, denimo Splošna bolnišnica Celje, so, še preden je bil zakon v državnem zboru sprejet in objavljen v Uradnem listu RS, izdali sporočilo za javnost, da bodo delo organizirali kot na dan, ko je praznik; nekateri so sporočili, da še čakajo navodila Ministrstva za zdravje.

Zanima me:

1. Kakšna navodila je v zvezi z delom na 14. avgust Ministrstvo za zdravje izdalo javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem? Prosim za posredovanje dopisa, ki ste jim ga posredovali.

2. Zakaj je SB Celje izdala zgoraj omenjeno sporočilo za javnost še pred sprejetjem zakona v državnem zboru in objavo v Uradnem listu RS?

3. Kateri javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so 14. avgusta delali kot običajno in pacientov niso prenaročili?

4. Kateri javni zdravstveni zavodi in koncesionarji so 14. avgusta delali, kot da je praznik in so zato paciente prenaročili? Koliko pregledov in zdravstvenih posegov je bilo iz tega naslova 14. avgusta odpovedanih?

5. Glede na to, da trenutno vodite tudi Ministrstvo za zdravje, ali se vam, glede na situacijo v zdravstvu, zdi odločitev o 14. avgustu kot dela prostemu dnevu smiselna?

Vir: SDS