Jelka Godec je poslanka Slovenske demokratske stranke, je predstavnica ljudstva že drugi mandat in je bila izvoljena v volilnem okraju Šentjur. Svoje znanje je »kalila« na dveh področjih. Najprej je pridobila izobrazbo profesorica fizike in tehnike nato pa je končala še univerzitetno izobrazbo profesorica fizike.

Na vprašanje o tem ali je to njena dokončna izobrazba je Jelka Godec povedala: »Nikoli ne veš kaj prinese čas. Dodatno izobraževanje po končani prvi diplomi je bilo ne le želja ampak tudi pogoj za opravljanje dela. Lahko, da me bo pot spet zanesla na univerzo, seveda v smislu dodatnega izobraževanja. Drugače pa menim, da so delovne izkušnje in neformalne kompetence tiste, ki bi morale biti bolj upoštevane in ne zgolj diplome, magisteriji, doktorati.«

Po končani izobrazbi je na Fakulteti za matematiko in fiziko opravila dodatno strokovno izobraževanje na področju računalništva in informatike, ki ji omogoča poučevanje na srednji šoli. Opravljen ima tudi strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja ter ravnateljski izpit.

Delovne kompetence je pridobivala na srednji šoli v Rakičanu, na Osnovni šoli Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter na Srednji šoli v Radencih, kjer je poučevala. Od leta 2006 do izvolitve v letu 2014 je bila direktorica Ljudske univerze Šentjur.

»V času dela z ljudmi sem po mojem vedenju razvila najbolj socialno kompetenco, ki je kar hitro pripomogla k spremembi togosti v vedenju in razmišljanju. Spoznavanje samega sebe, načelna in jasna usmeritev k zadanim ciljem v življenju in razvijanje in ohranjanje empatije do drugih je danes za mene najpomembnejši vidik,« je kompetenca na katero je najponosnejša Jelka Godec.

Kaj meni o tem kdo je lahko poslanec je Jelka Godec povedala: »Pridobljena izobrazba za mene še ne pomeni, da je oseba pripravljena na določeno delo in da je kompetentna na nekem delovnem področju. Dostikrat vidimo nesorazmernost med pridobljeno izobrazbo in opravljanjem dela. Predvsem pa moramo ločiti med strokovnim znanjem in človeškim karakterjem, osebnostjo… Zato nič ne pomaga, če ima, na primer nekdo diplomo iz pedagoškega poklica, pa ne zna ali ne zmore izvajati svojega poklica…Nesrečen je on sam in učenci.«

Za konec nam je poslanka zaupala, da bo največji pečat kot predstavnica ljudstva pustila na področju zdravstva, predvsem pa bo dojemljiva za pobude državljanov oziroma občanov občin Šentjur in Dobje.

M.I.