Jelka Godec vlado sprašuje kje je danes njihova slavna večkrat prelomljena časovnica v zdravstvu

Jelka Godec (Foto: SDS)

Zdravsto je bila ena od glavnih tem volilne kampanje levice s katero so želeli pridobiti glasove ljudi. Po tem, ko je oblast prevzela vlada Roberta Goloba pa so začeli s ponavljanjem prepotrebne časovnice v našem zdravstenem sistemu. Da se je ta časovnice večkrat “prelomila” opozarja vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec.

Zaradi tega sedaj Jelka Godec, predsednika vlade Roberta Goloba, ki je tudi v funkciji ministra za zdravje sprašuje kako je z usmeritvami oziroma smernicami zdravstvene politike za leti 2024 in 2025.

Celotno poslansko vprašanje si lahko preberete v nadaljevanju.

Julija letos ste odstavili podpredsednika vlade in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, velikega borca proti korupciji, ki je od zasedbe ministrskega stolčka pa vse do podpisa odstopne izjave, ki ste mu jo pripravili, zatrjeval, da ima polno podporo vas kot predsednika vlade pri ureditvi slovenskega zdravstva, saj da sta eno.

Čez poletje o dogajanju na Ministrstvu za zdravje ni bilo ne duha ne sluha.

8. septembra pa so mediji pompozno začeli napovedovati, da je Ministrstvo za zdravje pripravilo usmeritve oziroma smernice zdravstvene politike za leti 2024 in 2025.

V naslednjih dneh je bilo v medijih in v javnosti veliko razprav in ugibanj, ali gre pri teh smernicah za novo zdravstveno reformo.

13. septembra se je odvila novinarska konferenca, na kateri je državna sekretarka predstavila omenjene smernice, na njeni desni pa je sedel Dorjan Marušič, edini preostali od slavne trojice, ki je 31. maja 2022 v državnem zboru napovedovala, kako bo rešila slovensko zdravstvo.

Že med novinarsko konferenco je postalo jasno, da so na ministrstvu pripravili smernice na podlagi 2. odstavka 63. člena ZZVZZ, ki narekuje, da ZZZS »za namen pogajanj z deležniki pripravi predlog dogovora, pri čemer upošteva resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, smernice zdravstvene politike, ki jih vsako leto najpozneje do konca avgusta za naslednje koledarsko leto določi minister, pristojen za zdravje, najnovejša spoznanja znanosti in razvoj medicinske tehnologije, z vidika obsega programov pa tudi aktualna demografska gibanja in ekonomske razmere v Republiki Sloveniji.«

Glede na to, da so mediji pisali, da je »predstavitvi usmeritev zdravstvene politike za prihodnji dve leti v vlogi ministra za zdravje v uvodu prisluhnil tudi predsednik vlade in jo podprl«, me zanima, ali gre pri pripravi omenjenih smernic za redno delo ministrstva oziroma izvrševanje zakona ali za novo zdravstveno reformo?

Če pustim ob strani koalicijsko pogodbo, ki ste jo z dosedanjim (ne)delom na področju zdravstva že večkrat kršili, spomnim samo na takojšnje skrajšanje čakalnih vrst in vključenost vseh razpoložljivih kadrov, me zanima tudi, kaj je sedaj s slavno časovnico, ki jo je nekdanji minister Danijel Bešič Loredan pod vašim pokroviteljstvom predstavil januarja 2023?

Namreč, zamujate z naslednjimi datumi:

– V dveh mesecih strukturna prenova ZZZS,

– 1. april: ločen plačni steber za področje zdravstva in socialnega varstva,

– do konca junija 2023: reševanje problematike družinske medicine in urgentne medicine,

– do konca junija 2023: prenova nadzora in vodenja javnih zdravstvenih zavodov

– do konca junija 2023: ureditev področja absentizma.

Vir: SDS