Jutri zadnji dan za plačilo dohodnine

Foto: FURS

Ljubljana 28. julij 2020 –  Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) obvešča, da morajo davčni zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 5. 2020 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 29. 7. 2020. Omenjeni datum je natisnjen tudi na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. 6. 2020, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Ob tem so opozorili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve  obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku.

M.I.