K projektu Izziv 100 inteligentnih mest so se pridružili tudi v Celju skupaj z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji

Foto: MOC

Iz Mestne občine Celje (MOC) so sporočili, da je konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Iniciativa želi vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Do sedaj je v iniciativo vključenih 42 mest, nam najbližja je Reka (HR).

Z inovativnimi rešitvami bodo poskrbeli, da bodo mesta postala bolj zelena, bolj socialna in pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav. V primeru uspešne vloge bodo mestne občine prejele strokovno podporo za razvoj in izvajanje strategij, s katerimi bodo zasledovale omenjene cilje.

Na občini so zapisali, da je vodilna tema prijave eUprava in digitaliziranje javnih storitev. Vsaka od občin prijaviteljic na tem področju dela že nekaj časa, cilj tega projekta pa je povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj in vzpostavitev skupne platforme. Na vodilno temo se navezuje področje pametne in trajnostne mobilnosti, kjer lahko digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih in izboljšajo pretočnost prometa ob istih razpoložljivih virih.

Mestne občine so glavna regionalna, izobraževalna in gospodarska središča, z visoko stopnjo dnevne migracije. V zadnjih letih so bile izdelane celostne prometne strategije, preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posameznih razpisov se sofinancira izvajanje infrastrukturnih projektov.

V Celjsku so projekti trajnostne mobilnosti: javni mestni potniški promet – Celebus in polnilna postaja CNG, javni sistem izposoje koles – KolesCE, vozlišče Park&Ride, mreža kolesarskih povezav v MOC, projekt »Upravljanje mobilnosti v MOC«.

Kljub velikemu napredku na področju digitaliziranja javnih storitev so na občini prepričani, da je tudi v Celju nujna nadgradnja z digitalnimi rešitvami.

Tretja tema prijave se navezuje na inovativno izobraževanje in usposabljanje, to je namreč nujna podpora hitremu tehnološkemu razvoju, ki zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike – tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.

Ključni rezultat projekta bo Strategija digitalnega prehoda v inteligentnih mestnih občinah Slovenije (SiMOS), ki bo vsebovala:

  1. zasnovo za digitalno platformo s pripadajočim akcijskim načrtom za vzpostavitev in uporabo, vključno s kadrovskim, finančnim in izobraževalnim delom za vse uporabnike,
  2. vsebinske rešitve za trajnostno mobilnosti po vzoru dobrih praks drugih mest, ki jih podpre digitalna platforma; zasnovo za vzpostavitev in upravljanje/spremljanje rešitev trajnostne mobilnosti s pripadajočim akcijskim načrtom za modul digitalne platforme za trajnostno mobilnost,
  3. akcijski načrt za inovativno izobraževanje in usposabljanje za nova znanja in spretnosti vseh uporabnikov, javnih uslužbencev in občanov v digitalnem prehodu.

Dodatno bo posamezna mestna občina pripravila akcijski načrt za eno ali več drugih ponujenih tem po lastni izbiri, pri čemer si bodo mestne občine izmenjevale izkušnje in dobre prakse.

Prijavo konzorcija vseh slovenskih mestnih občin je podprlo kar 40 institucij in podjetij. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca tega meseca.

Vir: MOC