Kaj je zaznamovalo Slovenijo v 29. letih samostojnosti skozi številke?

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je ob 29. obletnici samostojnosti objavil nekatere statistične podatke o Sloveniji v tem obdobju. Na začetku so zapisali, da se je Slovenija na svoji poti samostojnosti srečala s tremi prelomnicami: na začetku samostojnosti so bile gospodarske težave, v letu 2008 in nekaj naslednjih let velika gospodarska kriza, ki je zajela svet in v zadnjem obdobju pandemija COVI-19 po svetu in epidemija v Sloveniji.

Letos je tako v Sloveniji po 160. letih prebivalo več moških kot žensk. Prav tako se je v obdobju samostojnosti v Sloveniji vseskozi povečevalo število prebivalcev. Do leta 2006 na račun priseljevanja, med letoma 2006 in 2010 pa tudi na podlagi pozitivnega naravnega prirasta. Tudi življenjska doba se je v času samostojnosti zvišala, posledica tega je tudi povprečna življenjska doba, ki je leta 2019 znašala 43,4 leta in se je v zadnjih 20. letih tako povečala za 5 let.

Na gospodarskem področju so Slovenijo najbolj zaznamovala nekatera obdobja in sicer leti 1991 in 1992, ko se je bruto domači proizvod (BDP) znižal za 8,9 % in 5,5 %. Temu obdobju so sledila dokaj mirna leta vse do leta 2009, ko se je BDP znižal za 7,8 %. Leta 2012 in 2013 je Slovenija ponovno zabeležila padec BDP-ja. To je prizadelo tako podjetja, banke, javne finance. V nadaljevanju je sledilo okrevanje gospodarstva s 3- do 5- odstotno rastjo DBP-ja vse do pandemije COVID-19, ki je prizadela svet.

Analizirani in grafično prikazani podatki so vam dostopni tukaj.

M.I.