Kaj so konkretni projekti 14 nevladnih organizacij da si zaslužijo 6,3 milijona evrov?

Foto: SDS

Po odhodu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, se deljenje denarja nekaterim nevladnim organizacijam ni ustavilo. Še več, novi minister mag Franc Props je poskrbel za nov razpis po katerem bodo NVO-ji za podporo okolju prejeli 6,3 milijona evrov. In ta znesek bo prejelo 14 NVO-jev.

Zaradi tega vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec zanima kaj so konkretni projekti teh štirinajstih NVO-jev, da si zaslužijo takšen denar. Celotno poslansko vprašanje lahko preberete v nadaljevanju.

Spoštovani,

Ministrstvo za javno upravo je dne 28. julija 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027. Glavni namen javnega razpisa je zagotoviti podporno okolje nevladnim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: NVO) za krepitev njihovih zmogljivosti na področju zagovorništva, organizacijskega razvoja in krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Navedeno je, da je cilj javnega razpisa zagotoviti podporo aktivnostim, ki bodo prispevale k doseganju naslednjih ciljev:

1. informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor,

2. vzpostavljena trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja prepoznanih potreb v družbi,

3. prispevek NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik,

4. okrepljena prepoznavnost in kakovost regionalnih stičišč/mrež na njihovem področju delovanja,

5. kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Skupna sredstva v višini 6,3 milijona evrov so bila dodeljena 14 nevladnim organizacijam, med katerimi so 12 regionalnih stičišč, 1 horizontalna mreža ter 1 projekt prostovoljske mreže. Iz objavljenega seznama prejemnikov sredstev je razvidno, da so nekatere organizacije prejele občutno večja sredstva kot druge. Na primer, Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je prejel več kot milijon evrov, medtem ko so nekatere druge organizacije dobile zgolj delež teh sredstev.

V zvezi s tem vas sprašujem:

1. Kakšno je število nevladnih organizacij, ki so se prijavile na razpis? Prosim za poimenski seznam.

2. Katerim nevladnim organizacijam ni uspelo pridobiti sredstev in kakšni so razlogi za njihov neuspeh?

3. Po kakšnih kriterijih so bila sredstva razdeljena med prijavljene organizacije?

4. Kateri so konkretni dosedanji dosežki 14 prejemnikov finančnih sredstev?

5. Ali je bila pri dodeljevanju sredstev upoštevana pretekla uspešnost ter dosežki posameznih organizacij?

6. Kako bo ministrstvo spremljalo in ovrednotilo doseganje zgoraj navedenih ciljev?

7. Kaj točno pomeni biti informiran, usposobljen in medsebojno povezan NVO sektor v kontekstu javnega razpisa?

8. Kako se bo ministrstvo prepričalo, da je NVO sektor dejansko informiran, usposobljen in medsebojno povezan?

9. Kako naj bi NVO prispevale k oblikovanju in izvajanju javnih politik?

10. Na kakšen način bo ministrstvo ocenjevalo prispevek NVO k oblikovanju in izvajanju javnih politik?

11. Ali so med prejemniki sredstev tudi organizacije, ki so prejele sredstva iz naslova 1 % dohodnine, ki jo lahko davčni zavezanec nameni za financiranje nevladnih organizacij? V kolikor je odgovor pritrdilen, vas prosim, da navedete te organizacije.

12. Ali ministrstvo namerava izvesti monitoring porabe teh sredstev ter javnost seznaniti o rezultatih in učinkih podprtih projektov?

Vir: SDS