Kaj Vlada RS vsem staršem, katerih otroci med 18. majem 2020 in 30.junijem 2020 ne bodo obiskovali vrtca sporoča?

Višino znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določena v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo, krije proračun Republike Slovenije.
Zasebni vrtci, ki se financirajo v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih so upravičeni do kritja znižanega plačila, ki bi jim bilo določeno, če bi bil otrok vključen v istovrstni program vrtca, ki izvaja javno službo na območju občine, v kateri ima zasebni vrtec ali njegova enota sedež.
Foto: Vlada RS

Vir: Vlada RS