Kako zdravi so prebivalci naših občin?

Foto: www.obcine.nijz.si

V Sloveniji je 212 občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Ker so občine med sabo zelo raznolike so se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami odločili, da pripravijo nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru in so tako izpeljali program Zdravje v občini.

Tako lahko sedaj vsak posameznik na spletni strani www.obcine.nijz.si najde vse informacije v zvezi z zdravjem v njegovi, sosednji ali katerikoli drugi slovenski občini. Na omenjeni spletni strani lahko vsak posameznik sedaj pregleda tudi zdravje v regiji in v kateri sklop so zajeti ključni kazalniki zdravja in zdravstvenega varstva v statistični regiji v primerjavi s Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva so avtorji projekta razdelili na tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Kazalniki o zdravju pa so razvrščeni v pet tematskih sklopov: Prebivalci in skupnost, Dejavniki tveganj za zdravje, Preventiva, Zdravstveno stanje in Umrljivost.

Foto: pixabay.com

Kakšno je zdravje občank in občanov v naših občinah?

V našem uredništvu smo pogledali zdravstveno stanje in umrljivost za naslednje občine: Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče.

V občinah Celje, Kozje, Rogaška Slatina, Rogatec in Vitanje so delovno aktivni prebivalci preživeli manj dni v bolniški odsotnosti kot je povprečje za Slovenijo. V vseh ostalih občinah pa so bili delovno aktivni prebivalci več dni bolniško odsotni kot je to povprečje v Sloveniji.

V naši regiji je težava, da v večini občin razen v Celju, v Šmarju pri Jelšah,v  Štorah in v Vitanju občani prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. Malo boljša slika je pri kazalniku števila oseb, ki prejemajo zdravila zaradi sladkorne bolezni. Tukaj se v slovensko povprečje uvrščajo občine: Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče. V preostalih občinah je število oseb, ki prejemajo zdravila zaradi sladkorne bolezni višje od slovenskega povprečja.

Stopnja obravnav zaradi srčne kapi je v naših občinah razporejena enakomerno. To pomeni, da je stopnja obravnav v Laškem, v  Slovenskih Konjicah, v Vojniku in v Zrečah v slovenskem povprečju. V Celju, na Dobrni, v Kozjem, v Podčetrtku in v Štorah je teh obravnav manj od povprečja. V Dobju, v Rogaški Slatini, v Rogatcu, v Šentjurju, v Šmarju pri Jelšah in v Zrečah pa je obravnav zaradi srčne kapi več. Najbolj pozitivna slika v naši regiji je v kategoriji obravnav starejših občank in občanov zaradi zloma kolka, saj se edino občina Kozje uvršča v slovensko povprečje, v vseh ostalih občinah pa je teh obravnav bistveno manj kot je slovensko povprečje.

Delež uporabnikov pomoči na domu je manjši od slovenskega povprečja v občini Šmarje pri Jelšah. Blizu povprečja se uvrščajo občine Dobrna, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Štore in Vojnik. V vseh ostalih občinah pa je delež pomoči na domu višji od povprečja. Najbolj žalostna in zaskrbljujoča pa je statistika v zadnji kategoriji. To je stopnja umrljivosti zaradi samomora, saj se vse občine razen Celja, ki je v slovenskem povprečju uvrščajo nad to povprečje, ki je že tako visoko in znaša 20 oseb na 100.000 prebivalcev.

M.I.