V sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) so po mestu označili posebne talne označbe za hojo – peš kažipoti, na katerih je časovnica, koliko minut porabimo, da pridemo od označbe do druge točke, so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Slovenske Konjice.

Označene so bile pomembnejše lokacije v Slovenskih Konjicah oz. zanimivosti, kot so Vinska klet Zlati Grič, OŠ OB Dravinji, kip Ivana Minattija, sodišče, Dom kulture, Gimnazija SK, Lambrechtov dom, športna dvorana, muzejska zbirka predmetov AO obdobja, dvorana Konjičanka, OŠ Pod goro in Glasbena šola, tržnica, Zavod za zaposlovanje, TIC Slovenske Konjice in seveda  občina skupaj z upravno enoto.

Občina Slovenske Konjice je želela z izvedbo te aktivnosti opozoriti na pomembnost hoje v vsakdanjem življenju. S sporočilom, koliko časa in prehojenih korakov prebivalci porabijo, jih želijo spodbuditi k hoji po opravkih v Slovenskih Konjicah. Ljudem želijo pokazati, da gre za kratke poti, število potrebnih korakov pa je tudi pomembno sporočilo, kolikšen dnevi delež priporočenih korakov opravijo s hojo do označene lokacije. Peš kažipoti so bile označene za hojo varne in udobne poti.

okviru ETM-ja bo izveden tudi tečaj nordijske hoje v Slovenskih Konjicah in Ločah.

Vir: Občina Slovenske Konjice