Kdaj in kako bo rešena nastala situacija glede imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnice Šmarje pri Jelšah

Pri imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnice Šmarje pri Jelšah prihaja do novih in novih zapletov. Sedaj je izjavo za javnost podal tudi župan Občine Šmarje pri Jelšah. V sami izjavi je navedel, da so določeni lokalni mediji že pred časom v prispevkih poročali o odstopu  Jožefa Čakša z mesta občinskega svetnika. Po njihovih navajanjih naj bi bil vzrok za njegov odstop zahteva Občine Šmarje pri Jelšah z mesta direktorja javnega zavoda Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Župan občine Stanislav Šket je v izjavi za javnost povedal, da sta funkcija direktorja javnega zavoda in občinskega svetnika različni po svoji naravi, obe pa po njegovih besedah od funkcionarjev med drugimi zahtevata spoštovanje zakonskih določil.

»Občina Šmarje pri Jelšah ne more niti ne želi komentirati osebne odločitve nekdanjega občinskega svetnika, zato na medijske objave nismo reagirali« je povedal Stanislav Šket. Zatrdil je še, da je občina kot ustanoviteljica omenjenega javnega zavoda dolžna skrbeti za zakonitost poslovanja javnega zavoda in spoštovanje veljavne zakonodaje. »Zato smo v minulem tednu svetu javnega zavoda ponovno poslali dopis s pozivom, da na podlagi že izvedenega javnega razpisa imenuje direktorja, ki bo mandat nastopil takoj«, je še dodal Šket.
Po njegovih besedah je Jožef Čakš že v letu 2015 izpolnil pogoje za upokojitev in ker morajo spoštovati Zakon o  ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju s Čakšem ne morejo sklepati dogovorov o nadaljnjem delu.
Župan zatrjuje, da je na to opozoril svet javnega zavoda že v dopisu 4. januarja 2018, v dopisu 22. januarja 2018 pa še, da tudi sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja ne sledi vsem zakonskim odločbam. Tako župan ugotavlja, da je Jožef Čakš od 1. 1. 2018 nezakonito zaposlen kot vršilec dolžnosti direktorja. Zato je z dopisom 22. januarja 2018 tudi zahteval od sveta zavoda, da izvede javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda. Župan navaja tudi, da je rok za prijavo na objavljen javni razpis potekel 30. marca 2018, vendar do 16. aprila 2018, ko je bila podana izjava za javnost še ni bilo znano kdaj bo svet javnega zavoda odločal o prejetih prijavah za mesto direktorja.

Kot vse kaže nejasnostim z imenovanjem direktorja javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah še ni videti konca.

 
M.I.