Kdo zavaja državljane ob stavki policistov?

Včeraj so ob 7. uri zjutraj s stavko začeli policisti, ker želijo s svojimi stavkovnimi zahtevami doseči, kot so zapisali na spletni strani Policijskega Sindikata Slovenije, da se ponovno vzpostavi  že vzpostavljeno razmerje v plačne razrede med izhodiščnim delovnim mestom policista in drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami ter javnimi uslužbenci.

Ta sporazum bi naj policisti dosegli z Vlado RS v letu 2016. Po navedbah Policijskega Sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije so se takrat dogovorjena plačna razmerja v letu 2017 porušila, ko je prišlo do spremembe uvrstitve orientacijskega delovnega mesta policist v Kolektivni pogodbi za javni sektor in posledično podpisanega Aneksa k tej pogodbi. Vlada RS takrat teh meril in kriterijev naj ne bi upoštevala.
Zato v obeh sindikatih zahtevajo, da se navedeno razmerje vzpostavi za prav vsa delovna mesta s policijskimi pooblastili, hkrati pa je potrebno po njihovih besedah odpraviti tudi pretekle anomalije, predvsem na delovnih mestih, kjer se v letu 2016 s Stavkovnim sporazumom le-te niso odpravile. V obeh sindikatih pričakujejo, da bo Vlada RS uredila posebno nagrajevanje za vsako leto opravljanja poklica s policijskimi pooblastili, nadomestilo za dolžnost ukrepanja v vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah. Po njihovem mnenju je potrebno izboljšati tudi pravice iz poklicnega zavarovanja, urediti je potrebno sistem pravic policista v kariernem sistemu.

S strani policistov lahko torej slišimo, da mora Vlada RS postaviti trden temelj pravičnemu plačilu policista na terenu in mu hkrati zagotoviti takšno karierno pot v policiji, da bo s prevzemanjem odgovornejših nalog tudi ustrezno finančno nagrajen.

 
Car, Police Cars, Caravan, Sirens, Red
In zakaj smo si na začetku postavili vprašanje: »Kdo zavaja državljane ob stavki policistov«? Namreč ministrica za notranje zadeve, mag. Vesna Györkös Žnidar je istega dne na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve podala odgovor, da so na Ministrstvu za notranje zadeve v zadnjih letih sprejeli številne ukrepe, s katerimi so bistveno izboljšali položaj zaposlenih v policiji. Po njenih besedah bi naj dosegli višje vrednotenje delovnih mest v policiji in da tečejo priprave za vzpostavitev kariernega sistema v policiji. Ministrica trdi, da so izboljšali tudi trend zaposlovanja v policiji in da so se proračunska sredstva za potrebe policistov povečala. Zatrdila je tudi, da zadovoljstvo med policisti in policistkami ponovno narašča. Zaradi vsega navedenega trdi, da stavka ni »uperjena« proti vodstvu Ministrstva za notranje zadeve in policije. Zatrdila je še, da pogajanja potekajo intenzivno v prizadevanjih najti najboljšo rešitev za obe strani.

Zaradi vsega navedenega bi bilo torej zanimivo vedeti ali res sindikati zahtevajo preveč od trenutne Vlade RS in ali so se vse zadeve, ki jih navaja ministrica, dejansko uredile. Gre namreč za varnost vseh nas in za nikogar ni koristno, da se stavka policistov izvaja.

 
M.I.