V članku “Stacionarni radarji v Celju: lokacije, kdaj boste dobili položnico, kakšna je toleranca hitrosti” avtorja B.S. lahko beremo, da Mestna občina Celje premore pet ohišij, v katere medobčinski inšpektorat namešča merilnike hitrosti ter jih prestavlja na določene časovne intervale. Ohišja se nahajajo na Ljubljanski cesti, na Babnem, v Zadobrovi, na Cesti Janeza Cvirna (pri OŠ Frana Roša), v Zadobrovi in na Dečkovi cesti.

Z merilnikom hitrosti se v bližini šol, vrtcev in strnjenih naselij meritve hitrosti dodatno izvajajo tudi z merilnikom hitrosti, ki je vgrajen v vozilo. Merilnik hitrosti, ki ni v domeni medobčinskega inšpektorata se nahaja tudi na avtocesti v Lopati.

Plačilne naloge Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec pošilja plačilne naloge v roku, ki ga določa Zakon o prekrških, najkasneje v 30 dneh od zaznave prekrška. Trudijo se, da so plačilni nalogi poslani čim prej, če je možno se jih pošlje že naslednji dan. Vse je odvisno od posameznega postopka ter od pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc.

Potrebno je poudariti, da Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu tudi za stacionarne merilnike hitrosti določa, da se od izmerjene hitrosti v naselju odbije 5 km/h. Tudi druge, višje tolerance za hitrost obstajajo, in sicer nad 100 km/h, ki pridejo v poštev na cestah z višjimi omejitvami izven naselij ali na avtocestah.

V nadaljevanju so navedene kazni za prekoračitve hitrosti.

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 30 km/h oz. 10 km/h:

 • vključno do 5 km/h = 40 EUR
 • nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 300 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 1.000 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 30 km/h = 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

 • prekoračitev do vključno 5 km/h = 40 EUR
 • nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • nad 30 km/h do vključno 50 km/h = 1.000 EUR + 9 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju, kjer je splošna omejitev hitrosti 90 km/h:

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 80 EUR
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 160 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 130 km/h oz. 110 km/h:

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 30 km/h = 80 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 160 EUR
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 50 km/h do vključno 60 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 60 km/h = 1.200 EUR + 9 kazenskih točk

Po zakonodaji, ki velja v Republiki Sloveniji se lahko lastnik vozila kazni izogne na relativno lahek način. Če brez dvoma dokaže, da v času prekrška ni upravljal vozila, npr. z dokazilom, da je bil v času merjenja hitrosti pri zdravniku, na delovnem mestu ali celo z »računom za kavo« ter izjavo priče. Policiji po veljavni zakonodaji ni potrebno naznaniti osebe, ki je v tistem trenutku upravljala vozilo.

Od posameznika Kazenski zakonik zahteva, da je pristojnim organom dolžan prijavljati osebe le v primerih, če gre za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. V primeru, da na fotografiji ni popolnoma jasno razvidno kdo je v trenutku opravljene meritve upravljal vozilo, se možnosti za izogib kazni v Sloveniji znatno povečajo. Za prekršek v vsakem primeru odgovarja zgolj lastnik avtomobila v nekaterih tujih državah. Za spremembo zakona in odpravo pravnega zidu, pred katerega je pogosto postavljena policija, ko skuša oglobiti prehitre voznike si prizadeva tudi slovenska policija.

Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Laško, Občina Štore in Občine Žalec so povedali, da se pritoži okoli 15 odstotkov prehitrih voznikov oz. lastnikov ujetih vozil. Do 1. decembra 2018 je Medobčinsko redarstvo v Celju zabeležilo 2920 prekoračitev hitrosti. Je pa uspešnost pritožbe odvisna od kombinacije vseh navedenih dejstev oz. kakovosti plasiranega izgovora.

Članek “Stacionarni radarji v Celju: lokacije, kdaj boste dobili položnico, kakšna je toleranca hitrosti” je dosegljiv tukaj: https://kozjansko.info/2019/05/stacionarni-radarji-v-celju-lokacije-kdaj-boste-dobili-poloznico-kaksna-je-toleranca-hitrosti/