Kljub dodatnim 40,1 milijona evrov ZZZS-ja za zmanjševanje čakalnih dob v letu 2019 te še vedno nerazumno dolge

Foto: zavarovanec.zzzs.si

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je včeraj na svoji seji ob sprejemu sklepa o potrditvi predloga letnega poročila – zaključnega računa ZZZS za leto 2019 obravnaval tudi vsebinsko poslovno poročilo ZZZS o izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Iz poročila je razvidno, da je ZZZS v letu 2019 v strukturi odhodkov zagotovil 69,5% sredstev za uresničevanje pravic zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, 13,8% za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, 12,6% za denarne dajatve in povračila ter 2,1% za zdravljenje v tujini.

Ob tem so na ZZZS še zapisali, da so za širitve oziroma povečanje programov za skrajšanje čakalnih dob v letu 2019 plačali 40,1 milijona evrov. Na podlagi teh vlaganj je bil obseg opravljenih zdravstvenih storitev na posameznih področjih pomembno večji v primerjavi z letom 2018, poleg tega pa se je tudi v letu 2019 razširil seznam zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje po dejanski realizaciji, količinsko neomejeno.

ZZZS je v letu 2019 uvedel tudi nekatere večje razvojne novosti in dosežke zlasti na področju širitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, elektronskega poslovanja (elektronski bolniški list, evropska izmenjava podatkov EESSI…), visoke zanesljivosti in razpoložljivosti informacijskega sistema ZZZS, novih obračunskih modelov v zdravstvu ter novega strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje od 2020 do 2025, so še zapisali na zavodu.

M.I.