Kljub preganjanju preteklega režima z voljo in vero dr. Vinko Kraljič postal bisernomašnik

Foto: Občina Vojnik
Vojnik 7. julij 2020 – »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim«, so besede s katerimi je pred 60. leti oziroma natančneje 10. julija 1960 mlad fant iz Vizorja začel svoje poslaništvo v Novi Cerkvi kot župnik in ga nadaljeval vse do današnjih dni. So besede s katerimi je služil ljudem in Bogu.
12. januarja 1934 rojeni dr. Vinko Kraljič je bil rojen v družini s petimi otroci od katerih je med nami še samo ena sestra. Življenje dr. Vinka Kraljiča je močno zaznamovala druga svetovna vojna in življenje brez očeta, ki je omenjeni čas preživljal v nemškem ujetništvu in kasneje partizanski ilegali. Klena materina odločnost in vira ga zato še danes zaznamujeta.

Kaj kmalu je bila bistroumnost in intelekt dr. Kraljiča prepoznana s strani takratnega župnika in kanonika Žolnirja, ki ga je podpiral vse do smrti leta 1979. Žolnir ga je v “varstvo” zaupal župniku Sokliču, ki je deloval v Slovenj Gradcu in je bil eden od vidnejših koroških narodno-zavednih Slovencev. Dr. Vinko Kraljič ima tudi čut za slovensko besedo, ki jo je pridobil ob pesniku Mešku. Izobraževanje je zaključil z doktoratom iz teologije, še pred tem pa je opravil magisterij iz cerkvene glasbe v Rimu.

Kot kaplan je pripravil tudi pesmarico za stolno cerkev sv. Danijela v Celju, ki velja za eno prvih pesmaric na Slovenskem. Priredil je tudi mašo na čast Kristusu Kralju in jo v celoti posvetil mešanemu pevskemu zboru sv. Lenarta iz njegove Nove Cerkve. Z omenjenim pevskim zborom je gostoval tudi v Nemčiji ob prazniku dežele Hessen v baziliki Ilbenstad.

Njegovo delovanje je zaznamovalo tudi nenehno preganjanje s strani bivšega političnega sistema vse do zadnjih zaslišanj Ozne leta 1989 v Celju. Kljub nenehnemu preganjanju in osebni diskreditaciji je vseskozi deloval za slovenski narod in krščanske korenine. Zato ga je že leta 1973 pot popeljala v Frankfurt in Hessen, kjer je deloval v sodelovanju s slovensko izseljensko skupino vse do odhoda leta 2012.

Žal pa so njegova leta zaznamovala grenke izkušnje preganjanja s strani političnega sistema že od dijaških let dalje in vse do zadnjega zasliševanja Ozne leta 1989 v Celju. Dr. Vinko Kraljič je duhovnik, ki je imel, včasih tudi za visoko ceno osebnega preganjanja, diskriminacije, konfinacije, političnega nadzora, za eno prvih skrbi ohranjanje narodnih in krščanskih korenin zaupanega mu ljudstva in različnih posameznikov, ki jih je srečeval pri svojem delu. Tako ga je že leta 1973 pot pripeljala v Frankfurt (Nemčija), kjer je po začetni karieri profesorja na lastno željo postal kaplan in kasneje župnik ene največjih bazilik v osrednji Nemčiji v Ilbenstadtu (Hessen). Že kmalu je navezal stik s slovensko izseljenko skupino v Frankfurtu in z njimi ostal povezan vse do njegovega odhoda iz Nemčije leta 2012.

M.I.