Kljub zakonu državljani ne morejo do kreditov za obnovo po avgustovskih poplavah!

Foto: X Poslanska skupina SDS

Kljub temu, da je bil sprejet zakon, ki državljanom omogoča pridobitev kredita po avgustovskih poplavah, do tega ne morejo. V zadnjih dneh se namreč srečujejo z negativnimi odgovori bank pri zaprositvi za pridobitev tovrstnih kreditov.

Sedaj je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec na vlado naslovila poslansko vprašanje, zakaj sm priča takšnim zgodbam. Celotno vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Državljani, ki so utrpeli škodo na svojih domovih v poplavah avgusta 2023 so po Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev upravičeni do začasnega ukrepa poroštva države za kredite za fizične osebe. Zakon je tako vpeljal poroštveno shemo za fizične osebe, ki je namenjena obnovi poškodovanih objektov in financiranju gradnje nadomestnih objektov ter je osredotočena na stanovanjske nepremičnine v katerih so imeli oškodovanci prijavljeno stalno prebivališče in so v objektih dejansko bivali pred naravno nesrečo. Se pravi naj bi država plačala obresti in garantirala za kredit, saj je predvideno poroštvo v višini 100 odstotkov glavnice kredita.

Vendar pa so državljani pri zaprosilu za kredit po omenjenem zakonu naleteli na zavrnitve in negativne odgovore, nekatere banke so celo rekle, da ne bodo ponujale tovrstnih kreditov. Nekateri so tudi stopili v stik z ministrstvom za finance, kjer zagotavljajo, da je zadeva skomunicirana z bankami, kar pa lahko vidimo v praksi vidimo, da ne drži, saj ljudje, ki so utrpeli veliko premoženjsko škodo, ne morejo priti do kreditov, da bi obnovili svoje poškodovane domove. Zato gre vse to seveda na škodo ljudi, ki so nujno potrebni pomoči.

Zato Vlado RS sprašujem:

1.    Zakaj državljani ne morejo uveljavljati pravic iz Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev in pridobiti kredit za obnovo poškodovanih hiš v poplavah 2023 v skladu z zakonom?

2.    Katere ukrepe boste sprejeli, da se čimprej omogoči pridobitev omenjenih kreditov in se ljudem omogoči obnova njihovih poškodovanih domov?

Vir: SDS