Klub seniork in seniorjev SDS: Letni regres in božičnica vsem upokojencem!

Foto: Nova24TV

V Slovenski demokratski stranki (SDS) se zavedajo, da se Slovenija sooča s staranjem prebivalstva, kar pomeni, da je razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci čedalje manjše. Zato so v sklopu 12. Kongresa pripravili tudi resolucijo s katero želijo v naslednjih štirih letih poskrbeti tudi za upokojence in dostojno preživljanje tretjega življenjskega obdobja.

V SDS ob tem poudarjajo, da vse hitrejša digitalizacija ne sme pomeniti izključevanja starejših iz družbe ampak jim je potrebno pomagati, da se seznanijo z novimi tehnikami in jih tudi uspešno uporabijo v življenju. Resolucija, ki so jo pripravili pri Klubu seniork in seniorjev SDS si bodo v naslednjih štiril letih prizadevali, da bo družina ostala osnovna celic.

Klub seniork in seniorjev SDS želi, da se v naslednjem štiriletnem mandatu izvede pokoj ninska refoema, ki bo zagotovila stabilen, varen in pravičen pokojninski sistem. Zato si želijo, da se pokojninska blagajna očisti vseh breme ki niso posledica v času aktivne zaposlitve vplačanih prispevkov, pridobi nove finančne vire (demografski sklad), zagotovi regres za letni dopust za vse upokojence, uvede božičnico in ponovno uveljavi državno pokojnino.

Na področju zdravstva si želijo, da se ustavi korupcijo in s tem poveča finančna sredstva za storitve, aktivacijo vseh razpoložljivih zdravstvenih kadrov in uvede konkurenčnost na trgu zdravstvenih storitev. Prav tako si pri KSS SDS prizadevajo za ureditev dolgotrajne oskrbe vsem potrebnim, gradnjo novih domov za institucionalno varstvo, zagotovitev oskrbe na domu in uvedbo konkurenčnosti storitev dolgotrajne oskrbe na trgu.

Vir: SDS