Kmetje v Savinjski regiji naj upoštevajo pri oranju odmik od bankine, cestne brežine ali obcestnega jarka

Foto: pixabay.com

Vojnik, 12. marec 2021 – Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče ob bližajoči se pomladi in pripravah na prva opravila na poljih opozarja na dosledno upoštevanje velikosti površin namenjenih poljem. Redarstvo in inšpekcija namreč opažata, da posamezniki pri teh opravilih pogosto posegajo preveč v cestni svet javnih cest.

Tukaj imajo predvsem v mislih, da se morajo kmetje zavedati, da je utrjena podlaga ceste praviloma precej širša kot je videti na prvi pogled. Sama cestna podlaga namreč ne zajema samo asfaltiranega cestišča in bankine ampak še obrobni del, ki je ponavadi prekrit s stravno rušo.

V kolikor pride do oranja pregloboko v cestni svet nastanejo poškodbe podlage, kar ima za posledico posedke in razpoke na cestišču. Zaradi preprečevanja povzročanja škode na javnih cestah je v 4. točki drugega odstavka 5. člena ZCes-1 navedeno:

»Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« Kršitev navedenega člena pomeni prekršek, ki je sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1 (posameznika se kaznuje z globo 1000 €).

Ob tem na inšpetkoratu še poudarjajo, da njihov cilj ni pisanje kazni ampak želijo zagotoviti spoštovanje osnovnih predpisov ter poudarjajo, da naj kmetje v bližini javnih cest orajo vsaj 1 meter od bankine, cestne brežine ali obcestnega jarka.

M.I.