Na Mestni občini Celje so se odločili, da bodo del Lilekove in Gubčeve ulice, ki se nahajata v starem mestnem jedru Celja preuredili v atraktiven prostor kateri bo namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Za ta namen bodo zmanjšali število parkirnih mest ter v nadaljevanju namestili klopi, stojala za kolesa, koše za smeti, postavili javno razsvetljavo in nenazadnje rob Gubčeve ulice zasadili s sadnim drevjem. Z znaki bodo poskrbeli za označitev eksperimentalne prometne ureditve ter promocijo hoje. Hkrati z Mestne občine Celje sporočajo, da bo prostor ostal še vedno odprt za motoriziran promet, vendar bodo pešci in kolesarji dobili več prostora, ki jim bo zagotavljal večjo prometno varnost. Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajne mobilnosti, ki so jo na občini opredelili v Celostni prometni strategiji.

Omenjeno območje je veliko 1790 kvadratnih metrov, dobilo bo popolnoma novo podobo. Območje bo na novo tlakovano, pred nekdanjo blagovnico bosta dve parkirni mesti in sicer eno za osebno vozilo za gibalno ovirane osebe in eno za taksije. Na zahodni strani Gubčeve ulice, natančneje na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico naj bi zaživel podzemni sistem zbiranja odpadkov. S prenovo bo poskrbljeno tudi za obnovo vseh komunalnih vodov – plinovoda, električne napeljave, vodovoda, telekomunikacijskih vod.

Celotni projekt prenove tega dela starega mestnega jedra je ocenjen na 1.269.843,53 evrov. Za projekt je občina že lani maja dala prijavo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in pred časom dobilo pozitiven sklep o sofinanciranju projekta. Tako bodo od EU in Ministrstva za infrastrukturo prejeli 594.2371,61 evrov nepovratnih sredstev, preostala sredstva bo občina zagotovila iz predloga letošnjega proračuna.

M.I.