Kolesarji se boste lahko kmalu skozi Vojnik peljali po 6.475 metrov dolgi novi kolesarski poti

Slika je simbolična. (Foto: pixaba.com)

V Vojniku so v preteklih dneh predstavili 6.475 metrov dolgo kolesarsko pot. Predstavitev je bila v prvi vrsti namenjena lastnikom zemljišč po katerih bo potekala kolesarska pot in tudi ostali zainteresirani javnosti. Poleg izgradnje državnih in regijskih kolesarskih povezav je poleg povezave Celje-Vojnik-Dobrna predvidena še izgradnja odseka čez Frankolovo proti Slovenskim Konjicam. Ta povezava bo potekala od križišča za Dobrno oziroma Zreče ob cesti za Slovenske Konjice do potoka Tesnica, skozi katerega bo zgrajena nova brv, ki bo omogočala lažje prečkanje potoka. Pot se bo nadaljevala skozi Globoče in Stražnico vse do naselja Frankolovo, kjer bo zgrajena še ena brv skozi potok, ki priteče v Tesnico.

Na meji z občino Zreče se bo kolesarska povezava nadaljevala skozi občini Zreče in Slovenske Konjice, vse do meje z občino Slovenska Bistrica, kjer se kolesarska pot nadaljuje v sosednjo regijo. Vrednost del na prej omenjenem vojniškem odseku ocenjujejo na okoli 5.360.000 evrov. S tem projektom želijo zagotoviti prometno varnost kolesarjev, povečati pretočnost prometa, razvoj kolesarskega turizma, spodbuditi trajnostno mobilnost, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, spodbuditi izvedbo športno-rekreativnih dogodkov, izboljšati kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev ter spodbujati zdrav način življenja.
Bicycle, Bike Path, Street, Trail
Ker izgradnja kolesarske povezave predvideva tudi poseg na zasebna zemljišča sta se koordinatorja aktivnosti Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe Simbio d.o.o. in Direkcija Republike Slovenije, da bosta idejni projekt, potek trase, nadaljnje aktivnosti celovitega regijskega projekta in postopek pridobivanja zemljišč za namen ureditve kolesarske povezave predstavila lastnikom teh zemljišč. Predstavitev je tako potekala v dvorani PGD Frankolovo, katere se je udeležil tudi vojniški župan Branko Petre in štirideset lastnikov zemljišč, ki so projekt tudi podprli.

Zaradi tega bo sedaj občina Vojnik  pristopila do lastnikov zemljišč s katerimi bo poskušala urediti načelna soglasja, ki bodo omogočala izdelavo izvedbene dokumentacije, cenitev, odkup zemljišč ter začetek in dokončanje izgradnje tega projekta.

 
M.I.