Komunalno podjetje Velenje ponovno poslovalo z izgubo, sedaj prodajajo tudi upravno stavbo

Foto: Komunalno podjetje Velenje

Prav tako kot leto 2018 je tudi leto 2019 Komunalno podjetje Velenje zabeležilo izgubo v višini okoli 387.000 evra. Po besedah direktorja Gašperja Škarje na seji mestnega sveta gre za izgubo poslovne enote energetika. Kljub temu je Škarja prepričan, da to ne ogroža poslovanja podjetja, saj pričakujejo pozitivne finančne učinke ob prodaji upravne stavbe, ki je objavljena tudi na njihovi spletni strani.

Direktor je še povedal, da je primanjkljaj posledica tudi pritiska povišanja cen s strani Termoelektrarne Šoštanj, sami pa tega stroška niso prenesli na svoje uporabnike. Kljub ponovni izgubi vsem uporabnikom zagotavlja, da bo podjetje še naprej skrbelo za kvalitetno oskrbo s komunalnimi storitvami in toploto.

Ob tem je podžupan Občine Velenje Peter Dermolj navedel, da od podjetja pričakuje, da občini predloži nabor ukrepov za optimizacijo poslovanja. Eden od ukrepov je tudi prodaja upravnega objekta na Koroški cesti za katerega nezavezujoče ponudbe sprejemajo do 30. junija 2020. V primeru prodaje stavbe se bodo zaposleni preselili na spodnjo enoto ob železniški postaji, je še povedal Škarja na seji mestnega sveta.

Po besedah Škarje se podjetje ukvarja z alternativnimi viri ogrevanje, kar pripomore k manjšemu pritisku na višanje cen. Prav tako se podjetje sooča s težavami oddaje komunalnega blata za katerega se sedaj pogovarjajo v sodelovanju s Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj.

M.I.