Minuli teden je bila podpisana s strani občine Šentjur pogodba o obnovi lokalne ceste Jakob-Rifnik v dolžini 410 metrov z Romanom Moškotevcem. Vrednost del, s katerimi bodo po poročanju STA pričeli konec tega meseca je ocenjena na 145.000 evrov, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra.

Obstoječa cesta Jakob-Rifnik je deloma zelo poškodovana, mestoma so opazni večji posadki vozišča, cesta je tudi brez urejenega odvodnjavanja.

Kot poroča STA bo novo asfaltno vozišče v širini štirih metrov izvedeno na celotnem delu. Na posameznih odsekih se bo zaradi ustreznega odvodnjavanja izvedla asfaltna mulda širine pol metra ter odvod meteorne vode po kanalizaciji v bližnje jarke.

Za potrebe širitve vodovodnega omrežja se bo v cestno telo položila nova vodovodna cev in sanirani bodo štirje plazovi, poroča STA.

Vir: STA