Konec meseca pričetek gradnje prizidka k Osnovni šoli Hudinja

Foto: OŠ Hudinja

Celje 8. januar 2021 – Na Mestni občini Celje so veseli, da bodo konec tega meseca lahko končno pričeli z gradnjo prizidka k Osnovni šoli Hudinja. Za dela je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Remont, d.d. in so ga na občini v tem tednu že uvedli v delo. Pogodba v vrednosti 1,7 milijona evrov je bila med občino in podjetjem podpisana decembra leta 2020.

Mestna občina Celje je s projektom Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja že kandidirala za pridobitev sredstev Eko sklada. Sedaj načrtujejo, da se bodo prijavili tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Z novim prizidkom bo občina rešila veliko prostorsko stisko s katero se trenutno spopadajo na OŠ Hudinja in s stem zagotovila boljše pogoje za učence omenjene šole. Vselitev v nov prizidek načrtujejo do konca letošnjega leta.

Kljub dejstvu, da je OŠ Hudinja pred približno dvajsetimi leti dobila novo telovadnico in prizidek s stremi učilnicami, se danes soočajo s prostorsko stisko. Števio otrok v tem okolišu namreč nenehno raste zato je nujno potrebno, da šola dobi nove prostore.

Mestna občina Celje je z gradnjo prizidka v velikosti 12 x 38 metrov želela pričeti že v lanskem letu, vendar so razmere to onemogočile. Na pričetek gradnje so tako poleg ukrepov v zvezi z zajezitvijo epidemije na pričetek gradnje vplivali še spremenjeni finančni tokovi občine.

M.I.