Konec meseca za vse upokojence letni dodatek – za tiste z najnižjimi pokojninami 445 evrov dodatka

Foto: pixabay.com

Konec meseca bodo upokojenci na svoj račun poleg pokojnine prejeli tudi letni dodatek za leto 2021.Dodatek bo prejelo 611.555 upravičencev od tega 597.100 uživalcev pokojnin in 14.455 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Letos bo letni dodatek upravičencem iz naslova pokojnin izplačan letni dodatek v petih različnih višinah. Tisti s pokojninami do 525 evra bodo na svoj račun prejeli 445 evrov letnega dodatka. Upokojenci s pokojnino med 525,01 in 630,00 evra bodo prejeli 305 evrov dodatka, upokojenci s pokojninami med 630,01 in 745,00 evra bodo prejeli 245,00 evrov letnega dodatka. Vsi, ki imajo pokojnino med 745,01 in 900,00 evrov bodo na svoj račun prejeli 195 evrov letnega dodatka, vsi s pokojninami višjimi od 900,01 evra pa 135 evrov letnega dodatka.

Prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja bodo letos prejeli letni dodatek v treh različnih višinah. Vsi, ki prejemajo nadomestilo do 745,00 evra bodo prejeli 245 evrov, tisti z nadomestilom med 745,01 in 900 evrov bodo prejeli 195 evrov dodatka, vsi nad 900,01 evra pa 135 evrov dodatka.

Uredništvo