V Slovenskih Konjicah Športni park dobiva novo preobleko. Po ureditvi prostora pri tenis igriščih, kjer so zgradili nov oporni zid, tribune, nadstrešek in ograjo, so v parku postavili še novo javno razsvetljavo.

Občina Slovenske Konjice je že lansko leto podpisala pogodbo za Ureditev razsvetljave športnih površin v športnem parku Slovenske Konjice, katere izvedbo je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000,00 €, razlika v znesku  57.221,94 €  pa je pokrita  iz občinskega proračuna. Sodobnejša razsvetljava, izvedena z LED svetilkami bo tako omogočala športno udejstvovanje tudi ob večernih urah.

Spodnje igrišče za košarko te dni prav tako dobiva novo podobo – prenovile so bodo tribune, uredila nova podlaga, koši ter ograja.

Vrednost vseh projektov znaša 258.000 evrov. V prihodnjih dveh letih pa je predvidena obnova še zgornjega košarkarskega igrišča in hokejskega igrišča.

Vir: Občina Slovenske Konjice