Konzorcij vseh 11 mestnih občin sprejet na razpisu Evropske komisije za Izziv 100 inteligentnih mest

Foto: spletna stran Wikipedija

Celje, 1. avgust 2020 – Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin je v mesecu maju oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Kot smo že takrat poročali želijo s tem projektom želijo vzpostaviti mrežo 100. inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Sedaj je bil konzorcij mestnih občin sprejet za sodelovanje v programu.

Kot so nam sporočili z Mestne občine Celje bodo z delom začeli v septembru, aktivnosti pa se bodo izvajale 30 mesecev. Do sedaj je v program vključenih 42 mest, nam najbližja je Reka (HR).

Z inovativnimi rešitvami bodo sodelujoča mesta, tudi Celje, postala pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav. Prejeli bomo strokovno podporo za razvoj in izvajanje strategij, da bi dosegli omenjene cilje.

Vodilna tema projekta je eUprava in digitaliziranje javnih storitev. Vsaka od sodelujočih občin na tem področju dela že nekaj časa, s projektom pa želijo povezati, izmenjati izkušnje in vzpostaviti skupno platformo.

Na vodilno temo se navezujeta:

  • področje pametne in trajnostne mobilnosti ter
  • inovativno izobraževanje in usposabljanje.

“Mestne občine so glavna regionalna, izobraževalna in gospodarska središča, z visoko stopnjo dnevne migracije. Pri področju pametne in trajnostne mobilnosti digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih. V zadnjih letih so bile izdelane celostne prometne strategije (v Mestni občini Celje aprila 2017), preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posameznih razpisov se sofinancira izvajanje infrastrukturnih projektov.  Celjski projekti trajnostne mobilnosti so: Upravljane mobilnosti v MOC (ki se močno navezuje na Izziv 100 inteligentnih mest in je tik pred prijavo v 2. fazo), javni mestni potniški promet – Celebus in polnilna postaja CNG, javni sistem izposoje koles – KolesCE, sistem Park&Ride, mreža kolesarskih povezav v MOC, eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice”, so zapisali na MOC.

Kljub velikemu napredku na področju digitaliziranja javnih storitev so tudi na MOc prepričani, da je nujna nadgradnja z digitalnimi rešitvami.

M.I.