Kozjanski park leta 2019 beležil 19-odstotno povečanje števila obiskovalcev

Foto: Kozjanski park

Kozjanski park se lahko pohvali z vsakoletnim povečanjem števila obiskovalcev, kar pripisujejo povečanju ponudbe za obiskovalce. Tako so v primerjavi z letom 2018 v lanskem letu obisk povečali za 19-odstotkov. K temu so pripomogli naslednji projekti:

Projekt Life Naturaviva v okviru katerega so  oktobra odprli Grajsko pot Podsreda, ki v dolžini 2,5 km povezuje trg Podsreda z gradom Podsreda. Pot ima 14 točk in je označena s smernimi in dvojezičnimi slo-ang informacijskimi tablami ter številni animacijskimi elementi, kjer lahko obiskovalci spoznajo izjemno biotsko pestrost in kulturno dediščino ob poti ter se preizkusijo o svojem znanju. Pot privablja številne obiskovalce.

Na gradu Podsreda so predstavili zbornik literarnih del osnovnošolcev zavarovanega območja, odprli razstavo udeležencev fotografskega natečaja “Kozjansko 2018”, odprli razstavo likovnih del učencev OŠ Podčetrtek, v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje smo pripravili razstavo za mlajše obiskovalce »Herman Lisjak vódi po vôdi«, v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije sta razstavljala priznana steklarska mojstra Matjaž Bornšek in Zvone Drobnič, v okviru projekta  LIFE NATURAVIVA smo odprli razstavo »Magična narava« ter izvedli dve projekciji filmov pod grajskimi zvezdami.

Čas poletnih počitnic so zaznamovale poletnih tri petdnevna izobraževanja za mlade varuhe narave, ki so se jih udeležili otroci stari od 6. do 14 let. V letošnjem letu je naziv mladi varuh narave pridobilo 67 otrok.

V okviru Mreže šol biosfernega območja je letos sodelovalo šest osnovnih šol: Bistrica ob Sotli, Kozje, Slivnica pri Celju, Podčetrtek, Lesično in Kumrovec(HR), ki so se udeležile treh skupnih raziskovalnih dni.

Foto: Kozjanski park

Že petindvajsetič zapovrstjo so izvedli Glasbeno poletje na gradu Podsreda. Glasbenih seminarjev se je v letošnjem letu udeležilo 56 udeležencev.

Po več letih so v sodelovanju z Visit Podčetrtek, občino Kozje in RASR na gradu Podsreda izvedli Grajski ŽIV ŽAV, ki je bil izredno dobro obiskan.

Foto: Kozjanski park

V mesecu septembru so na gradu Podsreda izvedli 7. Festival ekološke hrane katerega je letos spremljala Kuhinja na gradu Podsreda. Istega dne se je na gradu odvil prvi MAB dan – predstavitev biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Že dvajsetič so se s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka poklonili visokodebelnim travniškim sadovnjakom. 20. Praznik kozjanskega jabolka je simbolično potekal od 20. septembra do 20. oktobra.

V sejemskem delu Praznika kozjanskega jabolka se je na 155 stojnicah  predstavilo 184 ponudnikov. Iz zavarovanega območja Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje se je predstavljajo kar 110 ponudnikov.

Novost v letošnjem letu je bila zasaditev drevored jablan na poti proti Čerčkovi domačiji. Simbolično so zasadili 20 jablan. Jablane je zasadilo 11 otrok iz trga Podsrede. Vsak otrok je torej boter eni od jablan s ciljem, da bodo skupaj s Kozjanski parkom skrbeli za njihovo rast in v jesenskem času obirali njihove plodove.

Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 20.000 obiskovalcev.

M.I.