Kozje: Javna objava Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje

Občina Kozje sporoča, da v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) ter drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja Javno naznanilo, s katerim se bo zgodila javna predstavitev Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje.

Vsa zainteresirana javnost lahko pridobi vpogled v javno objavo od dne 6. 2. 2018 do dne 6. 3. 2018 v prostorih Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost. Prostori se nahajajo v občinski stavbi občine Šmarje pri Jelšah, ki se nahaja na naslovu Aškerčev trg 12. Ogled je mogoč vsak delovni dan med 9.00 in 14.00 uro, razen v sredo, ko je ogled mogoč med 9.00 in 16.00 uro. Prav tako pa zainteresirana javnost lahko dobi vpogled v načrt, v Stavbi občinske uprave Kozje, kjer  je zaželena predhodna najava.
Načrt je izdelan na podlagi Sklepa o izdelavi ocene ogroženosti in načrta zaščite in reševanja ob pojavu pandemije oziroma epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje, ki je bil izdan dne 30. 1. 2017, načrt temelji na podlagi Ocene ogroženosti ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Kozje z dne 1. 3. 2017. Iz te Ocene ogroženosti je razvidno, da tudi na območju občine Kozje tako kot na drugih območjih Slovenije obstaja nevarnost za pojav epidemije ali celo pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh. V Oceni ogroženosti ob pojavu bolezni pri ljudeh so zbrani podatki o značilnostih, vrstah, obsegu, poteh prenosa nalezljive bolezni, načinu in verjetnosti pojavljanja ter sistemu spremljanja same bolezni.
Syringe, Pill, Bottle, Morphine, Small
Načrt so v občini Kozje izdelali v primeru, da bi ministrica za zdravje razglasila epidemijo ali se Svetovna zdravstvena organizacija odloči razglasiti pandemijo, ko je potrebno za zajezitev širjenja bolezni, poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. V samem načrtu pa so analizirane postavke: pojav bolezni pri ljudeh; obseg načrtovanja; zamisel izvajanja zaščite; reševanja in pomoči, sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč ter viri za izvajanje načrta; opazovanje, obveščanje in alarmiranje; aktiviranje sil in sredstev za ZRP v občini Kozje; upravljanje in vodenje; zaščitni ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči ter osebna in vzajemna zaščita.
 
M.I.