Krajani Grobelnega se bodo lahko do maja 2019 priklopili na kanalizacijsko omrežje

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V začetku novembra sta še aktualni župan občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket in direktor podjetja Stiplovšek gradbeno podjetje Andrej Stiplovšek podpisala pogodbo s katero bodo v Grobelnem lahko pričeli z deli za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja. Pogodba je bila podpisana za prvo fazo gradnje kanalizacije in čistilne naprave Grobelno – Šentvid v dolžini 800 metrov.

Na javni razpis za omenjena gradbena dela je prišlo sedem prijav, vendar je bilo podjetje Stiplovšek gradbeno podjetje iz Belega najugodnejše. Omenjeno podjetje je vrednost izgradnje 800 metrov kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi jaški in preplastitvami cest v strnjenem naselju Grobelno ocenilo na 315.000 evrov z vključenim DDV. Izbrani izvajalec je tako že pričel z deli in jih bo zaključil v maju 2019.

Ob gradnji fekalne kanalizacije bodo na občini poskrbeli tudi za položitev optičnega kabla, kar bo pomagalo izvesti podjetje Telekom. V sodelovanju z javnim podjetjem OKP Rogaška Slatina bo na tem delu obnovili tudi del vodovodnega omrežja. Na občini opozarjajo, da bo v času gradnje občasno moten promet po ulicah naselja Grobelno. Zato občane prosijo za strpnost in upoštevanje navodil ter opozoril izvajalca del.

M.I.