V članku “Pišek bi se širil na Lopati, a mu krajani nasprotujejo. To so njegovi načrti” avtorja B.S. lahko beremo, da želi podjetje Pišek & HSF želi svoje obstoječe objekte na Lopati v Celju spremeniti v Mali logistični center in hkrati s temi deli poskrbeti tudi za izgradnjo ceste s tremi krožišči. S tem bi si podjetje zagotovilo direktno povezavo z avtocestnim križem in tako bi kraj razbremenili tranzitnega prometa.

Po poročanju spletnega portala Celje.info se z načrti ne strinjajo krajani Lopate in nameravajo z ustanovitvijo civilne iniciative preprečiti izvedbo omenjenega projekta. V zadnjih dneh je tako prebivalce Lopate razburil načrt, ki ga je Peter Pišek predstavil in s katerim bi razširil svojo logistično dejavnost. Mali logistični center želi podjetje zgraditi na šestih hektarjih zemljišča na katerem bi bil postavljen Mali logistični center, ki bi zajemal 70 varovanih parkirišč za tovornjake, bencinski servis, sanitarije, restavracijo, servisno delavnico, avtopralnico, nakladalne rampe, skladišče in športno rekreacijsko območje. V načrt naj bi bila vključena tudi nova navezovalna cesta s krožišči, katere izgradnja bi znašala okoli 4 milijone evrov in bi jo sofinancirala DARS ter Mestna občina Celje.

Ob tem so krajani Lopate prepričani, da bi takšen poseg v okolje bistveno posegel v kvaliteto življenja in bivanja prebivalcev Lopate. Krajane je zmotilo, ker načrt, ki so ga videli po njihovem mnenju predvideva izgradnjo obvoznice z osmimi krožišči po celotni Lopati in nenazadnje bi naj trasa ceste prečkala kar nekaj dvorišč in tudi kakšno hišo. Zaradi vsega navedenega so na javni predstavitvi krajani Lopate povedali, da si v svojem kraju ne želijo logističnega centra. Najbolj krajani zamerijo Petru Pišku, da jih o načrtih ni seznanil sam, ampak so po njihovem za vse skupaj izvedeli naključno.

Zaradi vseh dogodkov okoli logističnega centra je bil na Lopati po več desetletjih sklican tudi zbor krajanov. Teh ne moti samo nova infrastruktura, ki bi pomenila rušenje hiš in dvorišč, ampak tudi več deset tovornjakov, ki bi dnevno pripeljali v njihov kraj. Po njihovem tudi mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave dokazujejo, da je takšen center vprašljiv iz varnostnega vidika.

Na drugi strani lastnik podjetja Peter Pišek krajane miri in navaja, da prostorski načrt, ki je bil javno razgrnjen predvideva izgradnjo le treh krožišč v okolici Malega logističnega centra. Po njegovih besedah bi navezovalna cesta omogočala direktno povezavo omenjenega centra na avtocestni križ, s čimer bi del Medloga in Lopate razbremenili tovornega prometa. Hkrati priznava, da je resnično prvotni osnutek predvideval izgradnjo osmih krožišč, a le-ta osnutek ni več aktualen.

Peter Pišek je za Štajerski val zanikal, da bi bilo potrebno za izgradnjo ceste in centra podirati hiše in dvorišča. Po njegovih besedah gre pri teh navedbah za zavajanja, saj nazadnje razgrnjeni prostorski načrt jasno kaže, da za potrebe centra in ceste ni potrebno posegati v obstoječe hiše in dvorišča. Za omenjeni radio je še dodal, da v Malem logističnem centru ne načrtujejo izgradnje bencinske črpalke in restavracije.

Foto: MOC

Za izgradnjo takšnega centra si Peter Pišek prizadeva, ker je menja, da čez državo vsak dan spuščamo ogromno tranzita, ki pa ga ne oplemenitimo s tem, da bi voznikom prodali servis. Po njegovih besedah se moramo zavedati, da sta logistika in transport strateška gospodarska dejavnost, preko katere na naše police prihajajo živila, zdravila in druge dobrine.

Krajani Lopate se še sprašujejo, zakaj se rešitev z izgradnjo Malega logističnega centra ne reši v Merkurjevih praznih skladiščih ali na praznem območju v Ljubečni. Zaenkrat so krajani pripravljeni sprejeti kompromise le pri izgradnji navezovalne ceste na avtocestni križ.

Članek “Pišek bi se širil na Lopati, a mu krajani nasprotujejo. To so njegovi načrti” lahko najdete tukaj: http://Pišek bi se širil na Lopati, a mu krajani nasprotujejo. To so njegovi načrti