V preteklih dneh je podjetje Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. pričelo z zaključno fazo izgradnje kanalizacije na Vrheh in z zaključno fazo obnove tamkajšnjega vodovoda. Sedaj bodo pričeli še z obnovo ceste, v katero bo vključena tudi ureditev odvodnjavanja in pripravo na asfaltiranje.

Projekt je podjetje Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. v sodelovanju z Mestno občino Celje začelo izvajati spomladi, ko so pričeli z deli za izgradnjo javne kanalizacije in obnovo vodovoda na območju Vrhe, ki zajema stanovanjske hiše Teharje številka 38 do stanovanjske hiše Vrhe številka 22. Tako so v podjetju obnovili 550 metrov vodovoda in 20 vodovodnih priključkov, ob tem pa so zgradili še 900 metrov javne kanalizacije.

S tem so v podjetju zagotovili pogoje, da se bodo lahko domačini priključili na javno kanalizacijo, s tem pa bodo preprečili, da bi komunalne odpadne vode odtekale v okolje in se bodo po novem stekale v čistilno napravo. Na novo kanalizacijo bo tako priključenih 20 stanovanjskih hiš. Vsa dela, ki so jih opravili in jih bodo še opravili naj bi znašala okoli 230.000 evrov, v kar ni vključen davek na dodano vrednost.

 

M.I.