V preteklih dneh sta Mestna občina Celje in podjetje UB Projekt d.o.o. iz Prebolda sklenila pogodbo o porušitvi in izgradnji novega mostu čez Koprivnico v Ulici Marjana Jerina.

Izvajalec bo z deli pričel takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Dela bo po pogodbi moral opraviti v roku 70 koledarskih dni od pričetka del. Na občini so se za tovrsten korak odločili, ker omenjeni most čez Koprivnico za krajane Krajevne skupnosti Ostrožno predstavlja pomembno prometno povezavo. Most je bilo potrebno lansko leto maja po nesreči zapreti, saj se je njegova nosilnost tako poslabšala, da ni bil več varen. Krajani morajo od takrat naprej uporabljati obvoz Lokrovec-Dobrova-Nova vas, zato že težko pričakujejo izgradnjo nadomestnega mostu.

Jeseni leta 2018 je občina pripravila projektno dokumentacijo in objavila javno naročilo male vrednosti. Izbrano podjetje UB Projekt d.o.o. je oddalo najugodnejšo ponudbo zato so ga na občini tudi izbrali za izvajalca del. Dela so tako ocenjena na 114.256,24 evrov z DDV, ki jih bo občina zagotovila iz občinskega proračuna.

M.I.