Občina Rogaška Slatina je zaključila s projektom »Energetska sanacija občinske stavbe in kulturne stavbe«. Z omenjenim projektom sta v občini potekali energetski sanaciji dveh javnih objektov. Obe stavbi so uradno svojemu namenu predali 22. 9. 2018 s prireditvijo, ki je potekala v prenovljenem Kulturnem centru Rogaška Slatina in na kateri je župan občine mag. Branko Kidrič predstavil nekaj pomembnih informacij v zvezi z izvedbo teh dveh projektov.

Upravna stavba Občine Rogaška Slatina je pridobila novo toplotno izolacijo hladnega podstrešja, novo stavbno pohištvo, toplotno črpalko, plinski kotel, za piko na i pa je bil izveden še oplesk obstoječe fasade. Vsa omenjena dela so bila zaključena že v letu 2018, vendar se je sam projekt nadaljeval še v letu 2018, ko je bila izvedena še glavnina del na Kulturnem centru Rogaška Slatina.  Tudi na tem objektu so zamenjali dotrajano stavbno pohištvo, izvedli toplotno izolacijo fasade ter vgradili toplotna črpalka. V sam projekt je bila vključena tudi izgradnja polnilne postaje za električne avtomobile, ki stoji na parkirišču pri kulturnem centru, v neposredni bližini priključka na glavno  cesto. Na novi postaji lahko brezplačno polnjenje izvajata dve vozili hkrati.

Večino del je kot glavni izvajalec gradnje opravila družba Marko 5 gradnje. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 804.000 evrov, od tega je občina pridobila 227.000 evrov iz Kohezijskega sklada EU in državnega proračuna. S sanacijo pričakujejo letni prihranek iz naslova energetske učinkovitosti v višini 5.000 evrov za občinsko stavbo in 10.000 evrov za kulturni center. Na občini so zelo ponosni na končana projekta saj so prepričani, da takšne izboljšave pripomorejo k boljšemu videzu in urejenosti kraja.

M.I.