V članku “V novem šolskem letu v osnovnih in srednjih šolah kup novosti”, avtorja S.H.H. lahko beremo, da bodo z začetkom novega šolskega leta 2019/20 začele veljati spremembe Zakona o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s temi novostmi po njihovih navedbah izenačujejo obravnavo vseh dijakov, mladoletnih in polnoletnih glede njihove odsotnosti od pouka.

Tako bo ministrstvo pod vodstvom Jerneja Pikala izničilo zakonsko določilo, katerega je uvedla ministrica Maja Makovec Brenčič, po katerem so si lahko v srednjih šolah polnoletni dijaki opravičila za odsotnost pisali sami oziroma so starši dijakov za to, da bi imeli vpogled v ocene otroka morali pridobiti njihovo dovoljenje. Zaradi tega se je predvsem na poklicnih šolah odsotnost bistveno povečala, učni uspeh se je posledično poslabšal. Po novem se bodo tako srednje šole in starši dijakov ponovno medsebojno obveščali o odsotnostih dijakov, ne glede na to ali gre za polnoletne dijake.

Polnoletni dijaki bodo imeli še vedno pravico, da si opravičila pišejo sami oziroma, da od šole zahtevajo, da ocen ter drugih podatkov staršem ne razkrije, to bodo morali zahtevati pisno. Šola bo staršem podatke posredovala, če bo dijaku grozila izguba statusa zaradi negativnega učnega uspeha, izpis ali izključitev. Če bo dijak z neprimernim obnašanjem bistveno oviral izvajanje pouka bodo učitelji lahko dijaku prepovedali navzočnost pri določeni uri pouka. Učitelj lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku ne le v kolikor ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje in zdravje drugih, ampak tudi v primeru če kljub opozorilu učitelja da naj preneha motiti pouk, s tem nadaljuje tako, da močno ovira nadaljnje izvajanje pouka. V spremembah zakonov je na predlog šol tudi predvideno, da lahko šola dijaka izključi iz šole, če se mu izreče peti ukor.

Ministrstvo je z novim šolskim letom uvedlo eno večjih novosti, in sicer nov pravilnik o šolskem koledarju za osnovne in glasbene šole. Tako bo lahko pristojni minister določil, da šolam prostega dneva pouka ni treba nadomeščati. Nadomeščanja pouka ob sobotah po poročanju poprej navedenega portala ne bo več. V preteklem šolskem letu so učenci sedli v šolske klopi kar dve soboti, ko so nadomeščali pouk, ki je odpadel 24. decembra ter 3. maja.

Tako bodo učencem z novim šolskim letom osnovne šole lahko ponudile nova izbirna predmeta filmsko vzgojo in slovenski znakovni jezik. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je za oba lani sprejel nova učna načrta. Učenci zadnje triade bodo lahko izbirali nova izbirna predmeta, gre pa za triletna predmeta, učenci ju lahko obiskujejo le leto ali dve.

Ni še znano koliko šol se je odločilo za izvajanje novih izbirnih predmetov. Za učence zadnje triade mora šola ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov. Šola mora obvezno ponuditi tuji jezik, verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu. Izbirne predmete se oceni, ocena se vpiše v spričevalo, ne šteje pa pri točkovanju za vpis v srednjo šolo.

Prenovljeni učni načrt se bo začel uporabljati pri izbirnem predmetu čebelarstvo. Le-tega je v preteklem šolskem letu izvajalo deset šol, slovenski čebelarji upajo, da po prenovljeni učni načrt, ki ga je delovna skupina pripravljala več kot dve leti, da bo k izvajanju tega predmeta spodbudili več šol. Za obvezni predmet  slovenščina je tudi pripravljen prenovljen učni načrt.

Učna gradiva bodo v novem šolskem letu 2019/2020 brezplačna ne le za prvošolčke ampak tudi za drugošolce.

Tudi v novem šolskem letu bodo na 144 osnovnih šolah poskusno organizirali razširjeni program nekoliko drugače kot doslej, na teh šolah bo že drugo leto poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

Izvajajo pa poskus na 125 osnovnih šolah le v preizkušanju koncepta razširjenega programa. Omogočene bodo dodatne dejavnosti učenkam in učencem na področju zdravja in gibanja. Bo pa na 10 osnovnih šolah že drugič zapored poskus v celoti.  Tudi v novem šolskem letu se bo zaradi nadaljevanja poskusa uvajanja tujega jezika v obvezni program in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni šoli za dve uri tedensko v 7. razredu in dve uri tedensko v 1. razredu povečal obvezni del programa. V razširjeni program se bodo učenci še naprej vključevali prostovoljno.

Vrtci bodo imeli že drugo leto zapored možnost organizirati krajši program in v celoti pridobiti sredstva iz državnega proračuna MIZŠ. Krajši program, kateri je za starše brezplačen, organizira vrtec za otroke, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec ter bodo v tekočem šolskem letu dopolnili šest let.

 

Članek “V novem šolskem letu v osnovnih in srednjih šolah kup novosti” lahko najdete tukaj: https://www.zurnal24.si/slovenija/v-novem-solskem-letu-v-osnovnih-in-srednjih-solah-kup-novosti-332806