Lahko pomankanje neprofitnih stanovanj v Šentjurju rešijo zasebni investitorji?

Šentjur 23. avgust 2020 – Za 40 neprofitnih stanovanj je Občina Šentjur pred kratkim na prednostno listo uvrstila 53 prosilcev. Šentjurju trenutno še kljub vsemu uspeva v večji meri zadovoljiti potrebe po stanovanjih – predvsem pri mladih družinah a kljub vsemu ostaja to pereč problem.

Občina Šentjur razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj objavlja vsako drugo leto in v preteklem razpisu je brez stanovanja ostalo pet prosilcev. Občina ima trenutno na razpolago 180 stanovanj, ki pa jih z lastnimi sredstvi v tem trenutku ne more povečati. Stanovanjski sklad RS trenutno večji del pozornosti namenja gradnji stanovanj v mestnih občina.

Na občini največji potencial trenutno vidijo v udeležbi zasebnih investitorjev, ki bi v kratkem lahko stanovanja ponudili na območju Hruševca in nekdanjega hotela Žonta.

Vir: novice.si