Kot poroča STA so imeli občani Celja, Vojnika, Štor, Dobrne in Laškega lani zagotovljeno varno oskrbo s pitno vodo tako z vidika zadostnih količin kot tudi kakovosti. Odstotek neskladnih vzorcev pitne vode je v Vojniku, Štorah, Celju in na Dobrni znašal 1,8 odstotka, v Laškem dva odstotka.

V podjetju Vodovod-Kanalizacija Celje poudarjajo, da kakovost pitne vode v njihovih vodovodnih sistemih ostaja na visoki ravni, delež neskladnih vzorcev zaradi mikrobioloških parametrov je zelo nizek in znaša nekaj manj kot dva odstotka vseh vzorcev, poroča STA.

Vodovodni sistemi z deležem neskladnih mikrobioloških vzorcev, manjšim od dveh odstotkov, sodijo po oceni Nacionalnega inštituta za zdravje med vodovode z največjo kakovostjo pitne vode.

V podjetju Vodovod-Kanalizacija so za STA povedali: “Prav tako je vzpodbuden podatek o deležu neskladnih vzorcev zaradi fizikalno-kemijskih parametrov, ki v zadnjih petih letih ni bil višji od 0,28 odstotka, lani pa je znašal 0,25 odstotka. Ob tem moramo poudariti, da so bili v vseh primerih vzrok neskladja zgolj indikatorski parametri, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi.”

Vir: STA