Laško: Pumptrack v Debru in KolesCe v Hudi jami

Foto: Občina Laško
V poletnih mesecih je Občina Laško dobila dve novi pridobitvi – pumptrack v Debru in sistem izposoje koles v Hudi jami.

O

bčina Laško je podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost. Partnerji v projektu Thermana, d. d., Športno društvo Rečica in STIK Laško so aktivno sodelovali pri izvedbi projekta, prav tako pa zagotovili svoj delež sredstev.

Pumptrack poligon (kolopark) je športni objekt sestavljen iz grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Gre za sodobno, atraktivno in inovativno športno infrastrukturo. Konfiguracija pumptrack poligona omogoča varno in zabavno izkušnjo tako začetnikom kot tudi vrhunskim športnikom. Je dostopen, za uporabo niso potrebni dragi športni rekviziti. Vožnja je tiha in čista ter zato prijazna do okoliških prebivalcev. Edinstvena zasnova pumptracka omogoča uporabo ne le s kolesi, temveč tudi s skiroji, rolkami, rolerji, poganjalci in celo invalidskimi vozički. Spodbuja aktivnost preživljanja prostega časa na prostem, spodbuja gibanje in motorično-gibalni razvoj vseh generacij na inovativen način, zato lahko postane medgeneracijsko stičišče za celo skupnost.

Sistem za izposojo javnih koles (KolesCe) predstavlja mrežo postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo koles in vračilo na drugi postaji znotraj sistema. Postaja sistema izposoje javnih koles v Hudi jami vključuje 4 stojala, kontrolni sistem (terminal) in mobilno aplikacijo. V okviru operacije je predviden nakup 3 električnih koles. Postaja v Hudi jami je dopolnitev že vzpostavljenega sistema izposoje javnih koles v Laškem, kar bo zagotovilo poenoten sistem ter s tem mobilnost in razvoj turizma.

Projekt je bil potrjen  s strani Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, operacija pa je sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Predvideni uradni otvoritvi pumptracka in izposoje koles bosta 16. septembra.

Vir: Občina Laško