Laško: Uradne otvoritve novozgrajenega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu se je udeležil minister za infrastrukturo

Foto: Občina Laško

V torek je bila uradna otvoritev novozgrajenega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu.
Slavnostnega dogodka se je poleg župana Občine Laško Franca Zdolška udeležil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
O projektu izgradnje je več povedal vodja projekta Bojan Vogrinec, DRSI: “Dela na 123 metrov dolgem mostu so se začela februarja 2019, zaključila pa konec minulega leta. Zdaj je vzpostavljena povezava med glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu. Most, ki je oprt na eno rečno podporo, locirano izven glavnega vodotoka na prodnem nanosu, se je formiral kot posledica toka reke Savinje skozi ovinek. Oprt je na tri oporne konstrukcije, dve podporni konstrukciji in ureditev cest. Zasnovan je kot kontinuirana okvirna prednapeta konstrukcija preko dveh polj s škatlastim prečnim prerezom spremenljive konstrukcijske višine. Nad asimetrično postavljenim vmesnim stebrom znaša višina konstrukcije 4,6 metra, nad obema krajnima opornikoma pa 2,6 metra.”
Župan Franc Zdolšek vidi v enem večjih državnih projektv poseben pomen: “Most pomeni razbremenitev tovornega prometa skozi središče Laškega, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev mestnega jedra v Laškem. Prav tako nova prometna infrastruktura pomeni lažji nadaljnji razvoj občine.”
Minister Vrtovec je je poudaril pomembnost izgradnje mostu v dolžini 123 metrov: “Most bo nudil kvalitetno ter trajno prometno rešitev v Laškem. Pripomogel bo k večji povezljivosti, mobilnosti prebivalcev, varnosti in možnostim razvoja med posameznimi območji. Most razbremenjuje staro mestno jedro v Laškem, saj smo nanj preusmerili ves tranzitni promet.”
V spremljevalnem programu so anstopile mažorete Laškoe ter Vaška pihalna godba Vrh nad Laškim.