Lastniki nepremičnin v Občini Rogaška Slatina imajo do dne 5. 3. 2018 čas, da sporočijo spremembe podatkov, ki vplivajo na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Občina Rogaška Slatina je objavila poziv, s katerim vse lastnike nepremičnin opozarja, da lahko do 5. 3. 2018 prijavijo vse spremembe, ki bi lahko vplivale na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ 2018. Prav tako je lastnikom nepremičnin s tem pozivom omogočeno, da podajo vlogo za oprostitev plačila NUSZ-ja in v sam vpogled v svoje podatke.

Vsi, ki so v občini Rogaška Slatina kupili novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradili družinsko stanovanjsko hišo in so v ceni ali neposredno plačali komunalni prispevek ali so izvedli opremljanje po pogodbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, so po drugem odstavku 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina upravičeni do plačila NUSZ-ja. Prav tako pa so po tretjem odstavku 17. člena zgoraj omenjenega zakona plačila oproščeni tudi vsi, ki prejemajo denarno socialno pomoč.
Home, For Sale, House, Estate, Sale
 

Morajo pa vsi upravičenci ali tisti, ki želijo pridobiti znižano plačilo NUZS, na Občino Rogaška Slatina pri Oddelku za okolje in prostor, svojo vlogo oddati tudi do dne 5. 3. 2017. Ne bo pa odveč pazljivost pri izbiri obrazca, na katerem bodo oddali svojo vlogo, saj sta na voljo dva različna obrazca.

Tisti, ki so lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v Občini pa lahko na Oddelku za okolje in prostor pridobijo vpogled v njihove podatke o odmernih osnovah za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vpogled pa lahko opravijo v poslovnem času občinske uprave po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti.
M.I.