Leta 2019 izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijarde socialnih transferjev

Ljubljana 21. september 2020 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec september 2020. Mesečno poročilo zajema vse prejemke, ki jih izplačujejo ministrstvo, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine, izdano pa je bilo z namenom informiranja širše javnosti o dejavnostih ministrstva.

Objave poročil na mesečni ravni

Ministrstvo plačuje socialne transferje preko socialnih centrov in Zavoda za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine. Odslej bo ministrtvo poročilo objavljalo mesečno in v njem bo mogoče najti relevantne informacije o dinamiki plačil in števila upravičencev do socialnih transferjev ter omogočalo mesečni pregled dinamike in obseg transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje, česar do sedaj ni bilo na razpolago.

Poročilo trenutno zajema 27 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost,  kar predstavlja večino plačanih transferjev ministrstva. Podatki za leto 2019 kažejo, da so največji transferi, merjeni z zneskom, starševska nadomestila, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, denarna nadomestila za brezposelnost in državna štipendija. V letu 2019 je skupni znesek plačan za transferje, za katere so na voljo podatki, znašal 1 milijardo in 291 milijonov evrov. Od tega 81 milijonov evrov plačujejo občine za pravice oprostitve plačil socialno varstvenih storitev, družinskega pomočnika in subvencije najemnine. Glede na število posameznikov, ki so upravičeni do posamezne pravice, so največji transferji otroški dodatek, dodatek za veliko družino, denarna socialna pomoč in državna štipendija.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti