V ponedeljek, 27.8.2018 je v prostorih Občine Šentjur potekala 20. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija). Na njej so člani komisije odločali o primernosti predlogov za letošnja občinska priznanja, med drugim tudi za naziv častnega občana Občine Šentjur. Na začetku seje je bilo tudi glasovanje o tem ali se bo seja za javnost zaprla ali ne. Člani so soglasno sprejeli sklep, da bo seja za javnost odprta.

Največ polemike ter na trenutke tudi zelo vroče razprave je bilo namenjene predlogoma za naziv častni občan, predlagana sta bila Jurij Malovrh ter Florjan Cveto Erjavec. Člani so si bili v svojih pogledih in argumentaciji vsak na svojem bregu.

Občinski svetnik SDS Jože Korže je poudaril, da bi izpostavil “nehigienično postopanje”, namreč, da so se za Florjana Cveta Erjavca pod podpisi podpore njegovemu predlogu za naziv častni občan Občine Šentjur znašli kar sami člani komisije. Povedal je, da je tudi do njega prišla prošnja za podpis, a jo je kategorično zavrnil tudi iz razloga, ker se mu to ne zdi etično in moralno. Namreč, kar štirje člani predmetne komisije so vnaprej s podpisom podprli Florjana Cveta Erjavca ter so takorekoč po mnenju Jožeta Koržeta s tem odločili brez glasovanja. Poudaril je, da je ogromno takšnih, ki so naredili nekaj za Šentjur pa niso bili predlagani, po njegovem mnenju se lahko naziv hitro razvrednoti. Predlagal je, da se predlogi za priznanja Občine Šentjur, kjer je pod predlogi podpisana večina članov predmetne komisije, ne obravnavajo. Vztrajal je, da se to leto naziva častni občan ne podeli.

Foto: M.I.

Občinski svetnik SMC Peter Jevšinek je poudaril, da je mnenja, da nekdo, ki je bil občinski svetnik oziroma župan ne more prejeti naziva častni občan. Občinska svetnica SLS Mihaela Rožej je poudarila, da se tudi sama strinja z občinskim svetnikom Koržetom v delu, da se člani komisije ne morejo podpisati pod predloge za naziv častni občan vnaprej, obenem pa je poudarila, da mora imeti oseba, ki prejme naziv častni občan tudi moralne kvalitete, kar po njenem prepričanju Jurij Malovrh zagotovo ima. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Boštjan Pisanec pa je povedal, da njemu se glede podpisov članov pod predlog pravno ne zdi nič spornega, da moralno pa mogoče, ampak o tem lahko vsak pri sebi razčiščuje.

Na koncu so se zedinili, da glede na njihovo precej različno podporo kandidatoma za naziv častni občan Občine Šentjur naziva častnega občana Občine Šentjur ne podelijo. Tudi Ipavčeve plakete ne bodo podelili ob septembrskem občinskem prazniku, saj zanjo ni prispel noben predlog. Soglasno pa so bili potrjeni trije prejemniki občinskih pisnih priznanj, ti so Peter Tovornik (mladi glasbenik), Franc Pevec (vinogradnik) ter Zdenko Horvat (predsednik šentjurske območne obrtno-podjetniške zbornice). Pisna priznanja s knjižno nagrado pa prejme osem prejemnikov, prejmejo jih učenci ter dijaki na predlog šol v občini.

 

M.I.